Կարճաժամկետ դասընթացների ընդունելություն Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնում

Yerevan State University (YSU)Opportunity Cover Image - Կարճաժամկետ դասընթացների ընդունելություն Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնում

Դասընթացներ ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնում

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը (ԵՊՀ ԳՀԱԿ) հայտարարում է ընդունելություն կարճաժամկետ դասընթացների շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է տրամադրել համալիր գիտելիքներ և հմտություններ գենդերային հիմնահարցերով և կանանց հիմնախնդիներով զբաղվող, ինչպես նաև հարակից գիտական ճյուղերում գործունեություն ծավալող սկսնակ և կայացած մասնագետներին, ովքեր հետաքրքրված են և/կամ աշխատանքային գործունեության բերումով առնչվում են գենդերային զգայունության ապահովման հարցերին թե հասարակական, թե պետական, թե մասնավոր սեկտորներում:

ԵՊՀ ԳՀԱԿ-ի կողմից առաջարկվում են հետևյալ դասընթացները.

 • Գենդերային քաղաքականության մշակում և ներդնում
 • Գենդերային զգայուն բյուջետավորում և աուդիտ
 • Կանայք, բանակցություններ և խաղաղաշինություն
 • Արվեստ և ֆեմինիզմ/ Կանայք արվեստում
 • Միջմշակութային հաղորդակցություն և գենդերային խտրականություն
 • Բիզնես հաղորդակցություն կանանց համար
 • Ռազմավարական կառավարում ղեկավարների համար
 • Միգրացիոն գործընթացների գենդերային առանձնահատկությունները
 • Իրավական դաշտի գենդերային ուսումնասիրություն
 • Կանանց և գենդերային հիմնախնիրներին վերաբերող հռչակագրերի և տեղական օրենսդրական իրավական ակտերի ուսումնասիրություն
 • Գենդերահեն իրավախախտումների դեպքում կանանց իրավունքների պաշտպանության պրատիկա
 • Մարդու իրավունքները և գենդերային հիմնախնդիրները
 • Սոցիալական աշխատանք. ֆեմինիստական հեռանկարներ
 • Գենդերային հիմնախնդիրների հաղթահարումը հոգեբանության տեսանկյունից
 • Գենդերը սոցիոլինգվիստիկայի համատեքստում
 • Առաջնորդական ներուժի բացահայտում և կանանց առաջնորդության խթանում
 • Կառավարում (մենեջմենթ) և կանանց ձեռներեցություն
 • Մարքեթինգ․գովազդի առանձնահատկությունները կանանց և տղամարդկանց համար
 • Հայ կանանց պատմությունը 19-20-րդ դարերում
 • Գենդերային և ֆեմինիստական հետազոտական մոտեցումների պրակտիկ կիրառումը
 • Կանանց և գենդերային հիմնահարցերը հանրային կառավարման մեջ
 • Միջոցների հավաքագրում (ֆանդրայզինգ)  և սոցիալական ձեռներեցություն
 • Հանրային առողջապահություն և կանանց իրավունքներ
 • Գենդերային զգայուն լրագրություն

Դասընթացները կմեկնարկեն 2017 թվականի սեպտեմբերից: Դասընթացների տևողությունը՝ 4-ից 6 շաբաթ՝ կախված դասընթացի բովանդակությունից և ծավալից, ինչպես նաև դիմորդների քանակից: Յուրաքանչյուր դասընթացավար իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ ներկայացուցիչ է, ով ընտրվում է ըստ իր ոլորտում ունեցած գիտելիքի, փորձի, ինչպես նաև միջազգային մակարդակում ունեցած հաջողությունների և ձեռք բերած փորձի հիման վրա: Դասընթացավարները վերապատրաստվել են արտասահմանյան մի շարք ԲՈՒՀ-երում՝ Արիզոնայի պետական համալսարանում, Կանզասի, Օքսֆորդի համալսարանում, Կենտրոնական եվրոպական համալսարանում, ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Բերկլիի, Վիեննայի և այլ համալսարաններում:

Դասընթացների արժեքը՝ 30 000 - 90 000 ՀՀ դրամ:

Յուրաքանչյուր առանձին դասընթացի ավարտին տրվում է ԵՊՀ ԳՀԱԿ վկայական:

Առկա է նաև ճկուն զեղչային համակարգ՝

ԵՊՀ ուսանողների համար - 20 % զեղչ

ԵՊՀ աշխատակիցների համար - 15 % զեղչ

Անհրաժեշտության դեպքում գործում են նաև կորպորատիվ փաթեթներ:

Մանրամասների և հայտերի համար կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 060 710390 հեռախոսահամարով և/կամ նամակ գրել cgls@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին:

Eligible Countries
Host Country
Study Levels
Event Type
Publish Date
July 11, 2017
0 Comments