Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի ընդունելության մեկնարկ

Lomonosov Moscow State University


Deadline:

July 10, 2015


Opportunity Cover Image - Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի ընդունելության մեկնարկ

Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2015/2016 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելություն:

Ընդունելությունը կիրականացվի մրցութային կարգով, երկու քննությունների արդյունքների հիման վրա (ռուսաց լեզու/փոխադրություն/ և մասնագիտական առարկա), հետևյալ մասնագիտություններով.

-Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա,

-Իրավագիտություն,

- Լրագրություն,

- Միջազգային հարաբերություններ,

- Լեզվաբանություն:

Միասնական  Պետական քննությունների արդյունքները հաշվի չեն առնվում:

Բակալավրի որակավորման կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Համալսարան կարող են դիմել միջնակարգ (լրիվ), միջին մասնագիտական կրթությամբ ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիները` առանց տարիքային սահմանափակման:

Շրջանավարտները կստանան Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի դիպլոմ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2015 թվականի հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 10-ը ներառյալ:

Ընդունելության քննությունները կանցկացվեն 2015 թվականի հուլիսի 12-ից մինչև 24-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել` Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ` ք.Երևան, Այգեստան փ.,  8 շ. կամ զանգահարել +374 11 900110,  +374 11 900106, ինչպես նաև այցելել պաշտոնական կայքէջը  http://msu.am :  


Eligible Countries
Host Country
Study Levels
Publish Date
May 20, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up