Join ARMACAD today

Join over 40,000 researchers and students.

Subscribe and get new academic opportunities every week.

Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի ընդունելության մեկնարկ

Organization:

Deadline:

July 10, 2015

Disciplines:

Save in my favorites

Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2015/2016 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելություն:

Ընդունելությունը կիրականացվի մրցութային կարգով, երկու քննությունների արդյունքների հիման վրա (ռուսաց լեզու/փոխադրություն/ և մասնագիտական առարկա), հետևյալ մասնագիտություններով.

-Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա,

-Իրավագիտություն,

- Լրագրություն,

- Միջազգային հարաբերություններ,

- Լեզվաբանություն:

Միասնական  Պետական քննությունների արդյունքները հաշվի չեն առնվում:

Բակալավրի որակավորման կրթական ծրագրի ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Համալսարան կարող են դիմել միջնակարգ (լրիվ), միջին մասնագիտական կրթությամբ ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիները` առանց տարիքային սահմանափակման:

Շրջանավարտները կստանան Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի դիպլոմ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2015 թվականի հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 10-ը ներառյալ:

Ընդունելության քննությունները կանցկացվեն 2015 թվականի հուլիսի 12-ից մինչև 24-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել` Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ` ք.Երևան, Այգեստան փ.,  8 շ. կամ զանգահարել +374 11 900110,  +374 11 900106, ինչպես նաև այցելել պաշտոնական կայքէջը  http://msu.am :  

Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings

Similar Announcements