Գիտաժողով/հայտերի կանչ - Հայ-ռուսական համալսարանի 12-րդ տարեկան գիտաժողով, 4-8 դեկտեմբեր 2017, Երևան

Russian - Armenian University


Deadline:

November 20, 2017

Event Date:

December 04, 2017, 09:00 - December 08, 2017, 18:00


Opportunity Cover Image - Գիտաժողով/հայտերի կանչ - Հայ-ռուսական համալսարանի 12-րդ տարեկան գիտաժողով, 4-8 դեկտեմբեր 2017, Երևան

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ XII ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ,

նվիրված ՀՌՀ հիմադրման 20-ամյակին

դեկտեմբերի 4-8, 2017թ.

Աշխատանքային լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

2017 թ. դեկտեմբերի 4-8-ը Հայ-Ռուսական համալսարանում տեղի կունենա XII Տարեկան գիտաժողովը՝ նվիրված ՀՌՀ հիմնադրման 20-ամյակին:

Գիտաժողովն անց է կացվելու հետևյալ գիտական ուղղություններով՝

Ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտություններ՝

  • Մաթեմատիկա
  • Ինֆորմատիկա և տեխնիկական գիտություններ
  • Ֆիզիկատեխնիկական գիտություններ
  • Կենսաբանական և քիմիական գիտություններ

Սոցիո-հումանիտար գիտություններ՝

  • Փիլիսոփայություն, քաղաքագիտական և պատմական գիտություններ
  • Տնտեսական գիտություններ
  • Իրավաբանական գիտություններ
  • Բանասիրական և լեզվաբանական գիտություններ
  • Հոգեբանություն
  • Արևելագիտության

Նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2017թ. նոյեմբերի 20-ը ՀՌՀ պաշտոնական կայքի հայտերի ներկայացման էլելտրոնային համակարգում լրացնել հայտաձևը:

Աշխատանքները պետք է պատրաստված լինեն համաձայն բեռնվող հոդվածների ձևավորման կանոնների, որոնց կարող եք ծանոթանալ hայտերի ներկայացման էլեկտրոնային  համակարգում:

Ստացված նյութերը գրախոսությունից հետո կընդգրկվեն գիտաժողովի ծրագրում, և հանձնաժողովի կողմից հավանություն ստանալուց հետո կհրատարակվեն գիտաժողովի ժողովածուի մեջ:

Հարցերի դեպքում դիմել Հայ-Ռուսական համալսարանի Գիտության դեպարտամենտ՝ քԵրևան, Հովսեփ Էմին 123, 214 սենյակ կամ ուղարկել նամակ էլէկտրոնային հասցեին annualconference@rau.am.


This opportunity has expired. It was originally published here:

http://science.rau.am/rus/537/3662Eligible Countries
Host Country
Conference Type
Publish Date
November 13, 2017
0 Comments