Մրցույթի հրավեր - «Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ 2017» նախաձեռնություն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան


Deadline:

January 25, 2017


Opportunity Cover Image - Մրցույթի հրավեր - «Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ 2017» նախաձեռնություն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան

Մրցույթի հրավեր «Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ 2017» նախաձեռնություն

ԲՀՀ-Հայաստանը հայտարարում է «Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնության մեկնարկի մասին, ուղղված աջակցելու հետազոտողներին, ովքեր պատրաստակամ են իրականացնել ուսումնասիրություններ հանրային քաղաքականության տարբեր բնագավառներում` բացահայտելու բաց հասարակության առջև ծառացած առավել վճռորոշ մարտահրավերները և մշակելու դրանց կիրառական լուծումներ:

Թեմաները ներառում են, բայց չեն սահմափակվում հետևյալ ոլորտներով. ժողովրդավարական կառավարում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, հավասարություն և հակախտրականություն, մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ, ինտեգրացիա և ժողովրդավարական բարեփոխումներ, սոցիալական, տնտեսական և հարկաբյուջետային քաղաքականություն:

Ծրագրի բյուջե

Կրթաթոշակառուները կստանան մինչև 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ ծրագրի իրականացման հետ առչվող ծախսերի համար: Կրթաթոշակառուները նեկայացնում են ըստ առաձին ծախսերի ամբողջական բյուջեն միայն այն դեպքում, երբ նրանք հաջողությամբ հաղթահարել են դիմումների ներկայացման և ընտրության առաջին փուլը: 

Ով կարող է դիմել

Ծրագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, համալսարանների դասախոսական կազմի, հանրային քաղաքականության ոլորտի հետազոտողների, վերլուծաբանների և խորհրդատուների համար: Անհրաժեշտ է ունենալ նվազագույնը մագիստրոսական կրթություն հանրային կառավարման, հանրային քաղաքականության, քաղաքագիտության կամ սոցիալական այլ գիտությունների` իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների կամ համանման բնագավառներում: Ցանկալի է փորձի առկայություն հանրային քաղաքականության ձևակերպման և վերլուծության, ինչպես նաև շահերի պաշտպանություն իրականացնելու ոլորտներում: Հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ գրավոր հմտությունների առկայությունը ևս խիստ գերադասելի է: Հայտատուն պարտավոր է էական և անհրաժեշտ ժամանակ հատկացնել մինչև հինգ ամիս տևող նախագծերի իրականացմանը, որոնք կարող են ներկայացվել միայն անհատների կողմից:

Դիմելու ընթացակարգ

Ծրագրի դիմումները ընդունվում են երկաստիճան ընթացակարգով: Առաջին փուլում դիմորդները ներկայացնում են մեկ էջի սահմաններում լրացված Հետաքրքրության նամակը (Հետաքրքրության նամակի ձևը տես կից փաստաթղթում), որը ձևակերպում է քաղաքականության հետազոտության առարկա հանդիսացող խնդիրը, դրա հրատապությունը քաղաքականության մշակման տվյալ փուլում, հետազոտության մեթոդաբանությունը և ակնկալվող արդյունքները: Առաջին փուլը հաջողությամբ հաղթահարած դիմորդները ընտրության երկրորդ փուլում կներկայացնեն քաղաքականության հետազոտության ամբողջական դիմում հայտ: Բոլոր մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին 2017 թվականի հունվարի 23-ից հետո, վեցշաբաթյա ժամկետում:

Դիմումների ընդունում և վերջնաժամկետ

Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն լրացված Հարցման նամակը, (ըստ կից փաստաթղթում նշված ձևի), հետևյալ էլ. հասցեին register@osi.am մինչև 2017 թվականի հունվարի 25-ը, ժամը 17.00: Դիմումը մեզ ուղարկելուց հետո, մինչև երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում, դուք կստանաք հաստատող նամակ դիմումի ստացման վերաբերյալ, հակառակ դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ: Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Մարիամ Մաթևոսյանին` «Քաղաքականության կրթաթոշակներ» ծրագրի պատասխանատու, էլ. փոստ` mmariam@osi.am Տեղեկացնում ենք նաև, որ ԲՀՀՀ գրասենյակը չի աշխատելու 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2017 թվականի հունվարի 8-ը ներառյալ:

Մրցույթի մանրամասները:

Մրցույթի պայմանների վերաբերյալ ինֆորմացիա կարելի է ստանալ այցելելով  osf.am կամ հետյալ հղմամբ :

Մրցույթի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը նվիրված հանդիպումը տեղի կունենա 2017 թվականի հունվարի 16–ին, ժամը 17.00, Գոլդեն Թուլիփ հյուրանոցի Վիվալդի սրահում

Eligible Countries
Host Country
Opportunities
Publish Date
December 23, 2016
0 Comments