Boon TV  Follow

Զեկույց-ելույթների բաց մրցույթ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» թեմատիկ շարքի շրջանակում 2017, «։Բուն»

Publish Date: Sep 27, 2017

Deadline: Oct 22, 2017

«։Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամն իր նոր՝ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» թեմատիկ շարքի շրջանակում հայտարարում է բաց մրցույթ։ 

Մրցույթի պահանջն է՝

Նախատեսվող տեսաշարքի համար ելույթների թեզիսների պատրաստումը. ելույթները պետք է լինեն կոնկրետ, փաստարկված և հիմնավորված, ոչ պարզապես հռետորական։ 
Ցանկալի է ելույթներում արծարծվող հիմնախնդիրներն առնչակցել հայաստանյան իրականությանը:
Դիմումները կարող եք ներկայացնել tvboon2@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 22-ը
• Դիմումի փաթեթում պետք է ներկայացնել ելույթի վերնագիր, թեզիսային համառոտագիրը, որը կպարունակի նաև ուսումնասիրության/վերլուծության մեթոդաբանությունը (մինչև 500 բառ) և ինքնակենսագրական (CV):

Ելույթները տեսագրվելու և տեղադրվելու են https://boon.am/ կայքում:
Ելույթների համար նախատեսված է հոնորար՝ 90.000 դրամ (հարկերը ներառյալ)

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանյան իրականության մեջ կարևորագույն, սակայն քիչ լուսաբանված հիմնախնդիրներից է Դիմադրության իրավունքի (The Right of Resistance) հիմնախնդիրը: Լինելով քաղաքական եզրույթ-տեսություն՝ Դիմադրության իրավունքը ոչ պակաս ուշագրավ է նաև քաղաքակրթական-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, կրոնական, հոգեբանական և այլ մեկնաբանությունների, դրանց համընդհանուր (գլոբալ) և տեղային (լոկալ) ըմբռնումների համատեքստում
Շարքի նպատակն է դասախոսությունների միջոցով ամբողջացնել «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» հասկացության տեսական և գործնական կողմերը,նպաստել դրա վերաբերյալ հասարակության լայն շերտերի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, հասկացության հանդեպ քննադատական-կառուցողական հայացքի ձևավորմանը, ինչպես նաև դրա կիրառման հեռանկարների ուրվագծմանը: Ուստի հաղորդաշարի շրջանակներում փորձ է արվելու վեր հանել հիմնախնդրի անցած ճանապարհը, արձանագրած փոփոխությունները, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ գիտակարգային (դիսցիպլինար) մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները ժամանակի և տարածության տարբեր կտրվածքներում
Այդպիսով՝ փորձելու ենք հիմք պատրաստել Հայաստանում Դիմադրության իրավունքին առնչվող թեմաների շրջանառման համար, միևնույն ժամանակ հասարակական կազմակեպությունների, լրատվամիջոցների, ակտիվիստների և հասարակության այլ ակտիվ խմբերի շրջանակներում դրա վերաբերյալ քննարկումների խթան հանդիսանալ։

«Դիմադրության իրավունք» (The Right of Resistance)» նախագիծն իրականացվում է «։Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամի կողմից` Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ 

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

«Դիմադրության իրավունք» շարքին մասնակցելու ելույթի թեզիսներ կարող են ուղարկել գիտնականներ, հետազոտողներ, քաղաքական և հանրային տարբեր ոլորտների մասնագետներ ու փորձագետներ, որոնք հետաքրքրված են Դիմադրության իրավունքի բազմասպեկտ (քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլն) ոլորտով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դիմադրության իրավունքը պարզաբանող շարքն ընդգրկում, բայց և չի սահմանափակվում հետևյալ թեմատիկ ուղղություններով (առաջարկվող վերնագրերն ուղղորդիչներ են և կարող են փոփոխվել)՝
մշակութաբանություն (Մշակութային պոպուլիզմի և դիմադրության իրավունքի հիմնախնդիրը դիմադրության նոր մշակույթի (New Culture of Resistance) համատեքստում),
քաղաքագիտություն (Դիմադրության իրավունքն իբրև քաղաքացիական մասնակցություն և օրինականության (Legitimacy) հիմնախնդիրը), 
միջազգային հարաբերություններ (Դիմադրության իրավունքը և քաղաքացիական դիմադրության իրավունքը միջազգային հարաբերություններ համատեքստում),
պատմագիտություն – (Դիմադրության իրավունքի պատմական ակունքներն ու արդիականությունը),
փիլիսոփայություն (Դիմադրության իրավունքի փիլիսոփայությունը և հետարդիական տրամասությունները (discourses))
իրավագիտություն (Սահմանադրականությունը (Constitutionalism) և դիմադրության իրավունքի հիմնախնդիրը. նախագահական հանրապետությունից խորհրդարանական հանրապետություն), 
տնտեսագիտություն (Միջազգային սոցիալ-տնտեսական արդարությունը և դիմադրության իրավունքը),
հոգեբանություն (Զանգվածային հոգեբանություն և դիմադրության իրավունք. քաղաքացիական ինքնության կազմավորման խոչընդոտներն ու հնարավորությունները), 
կրոնագիտություն (Դիմադրության իրավունքի աստվածաբանական (կաթոլիկ, ուղղափառ, բողոքական և այլն) հիմնավորման արդիական հիմնախնդիրները),
գրականագիտություն – (Գրականության մեջ դիմադրության իրավունքի թեմայի արծարծման հիմնախնդիրն ու գրաքննությունը), 
արվեստագիտություն (Կոնցեպտուալ արվեստն իբրև դիմադրության իրավունք. երևակայել դիմադրությունը),
• սոցիոլոգիա (Իշխանություն-հասարակություն փոխհարաբերության հարցը դիմադրության իրավունքի համատեքստում), 
ժուռնալիստիկա (Դիմադրության իրավունքի իրացումը մեդիագործունեության ոլորտում), 
կրթություն (Այլընտրանքային կրթությունն իբրև դիմադրության իրավունքի դրսևորում),
այլ…:

ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՄՍԱԹՎԵՐ

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետ` 22 հոկտեմբերի, 2017:
Դիմումների ընտրության արդյունքները` 30 հոկտեմբերի, 2017:
● «Դիմադրության իրավունք» հաղորդաշարի մեկնարկ՝ 10 նոյեմբերի, 2017:

Similar Opportunities


Disciplines

Architectural Theory

Arts

Culture

Economics

Education

History

International Relations

Journalism

Law

Literature

Media

Philosophy

Political Sciences

Psychology

Religious Studies

Sociology

Opportunity Types

Awards

Competition

Prize

Eligible Countries

Armenia

Event Types

Contest