Join ARMACAD today

Join over 90,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Զեկույց-ելույթների բաց մրցույթ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» թեմատիկ շարքի շրջանակում 2017, «։Բուն»

Boon TV


Deadline:

October 22, 2017

  Save in my favorites

«։Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամն իր նոր՝ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» թեմատիկ շարքի շրջանակում հայտարարում է բաց մրցույթ։ 

Մրցույթի պահանջն է՝

Նախատեսվող տեսաշարքի համար ելույթների թեզիսների պատրաստումը. ելույթները պետք է լինեն կոնկրետ, փաստարկված և հիմնավորված, ոչ պարզապես հռետորական։ 
Ցանկալի է ելույթներում արծարծվող հիմնախնդիրներն առնչակցել հայաստանյան իրականությանը:
Դիմումները կարող եք ներկայացնել tvboon2@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 22-ը
• Դիմումի փաթեթում պետք է ներկայացնել ելույթի վերնագիր, թեզիսային համառոտագիրը, որը կպարունակի նաև ուսումնասիրության/վերլուծության մեթոդաբանությունը (մինչև 500 բառ) և ինքնակենսագրական (CV):

Ելույթները տեսագրվելու և տեղադրվելու են www.boon.am կայքում:
Ելույթների համար նախատեսված է հոնորար՝ 90.000 դրամ (հարկերը ներառյալ)

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանյան իրականության մեջ կարևորագույն, սակայն քիչ լուսաբանված հիմնախնդիրներից է Դիմադրության իրավունքի (The Right of Resistance) հիմնախնդիրը: Լինելով քաղաքական եզրույթ-տեսություն՝ Դիմադրության իրավունքը ոչ պակաս ուշագրավ է նաև քաղաքակրթական-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, կրոնական, հոգեբանական և այլ մեկնաբանությունների, դրանց համընդհանուր (գլոբալ) և տեղային (լոկալ) ըմբռնումների համատեքստում
Շարքի նպատակն է դասախոսությունների միջոցով ամբողջացնել «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» հասկացության տեսական և գործնական կողմերը,նպաստել դրա վերաբերյալ հասարակության լայն շերտերի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, հասկացության հանդեպ քննադատական-կառուցողական հայացքի ձևավորմանը, ինչպես նաև դրա կիրառման հեռանկարների ուրվագծմանը: Ուստի հաղորդաշարի շրջանակներում փորձ է արվելու վեր հանել հիմնախնդրի անցած ճանապարհը, արձանագրած փոփոխությունները, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ գիտակարգային (դիսցիպլինար) մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները ժամանակի և տարածության տարբեր կտրվածքներում
Այդպիսով՝ փորձելու ենք հիմք պատրաստել Հայաստանում Դիմադրության իրավունքին առնչվող թեմաների շրջանառման համար, միևնույն ժամանակ հասարակական կազմակեպությունների, լրատվամիջոցների, ակտիվիստների և հասարակության այլ ակտիվ խմբերի շրջանակներում դրա վերաբերյալ քննարկումների խթան հանդիսանալ։

«Դիմադրության իրավունք» (The Right of Resistance)» նախագիծն իրականացվում է «։Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամի կողմից` Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ 

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

«Դիմադրության իրավունք» շարքին մասնակցելու ելույթի թեզիսներ կարող են ուղարկել գիտնականներ, հետազոտողներ, քաղաքական և հանրային տարբեր ոլորտների մասնագետներ ու փորձագետներ, որոնք հետաքրքրված են Դիմադրության իրավունքի բազմասպեկտ (քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլն) ոլորտով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դիմադրության իրավունքը պարզաբանող շարքն ընդգրկում, բայց և չի սահմանափակվում հետևյալ թեմատիկ ուղղություններով (առաջարկվող վերնագրերն ուղղորդիչներ են և կարող են փոփոխվել)՝
մշակութաբանություն (Մշակութային պոպուլիզմի և դիմադրության իրավունքի հիմնախնդիրը դիմադրության նոր մշակույթի (New Culture of Resistance) համատեքստում),
քաղաքագիտություն (Դիմադրության իրավունքն իբրև քաղաքացիական մասնակցություն և օրինականության (Legitimacy) հիմնախնդիրը), 
միջազգային հարաբերություններ (Դիմադրության իրավունքը և քաղաքացիական դիմադրության իրավունքը միջազգային հարաբերություններ համատեքստում),
պատմագիտություն – (Դիմադրության իրավունքի պատմական ակունքներն ու արդիականությունը),
փիլիսոփայություն (Դիմադրության իրավունքի փիլիսոփայությունը և հետարդիական տրամասությունները (discourses))
իրավագիտություն (Սահմանադրականությունը (Constitutionalism) և դիմադրության իրավունքի հիմնախնդիրը. նախագահական հանրապետությունից խորհրդարանական հանրապետություն), 
տնտեսագիտություն (Միջազգային սոցիալ-տնտեսական արդարությունը և դիմադրության իրավունքը),
հոգեբանություն (Զանգվածային հոգեբանություն և դիմադրության իրավունք. քաղաքացիական ինքնության կազմավորման խոչընդոտներն ու հնարավորությունները), 
կրոնագիտություն (Դիմադրության իրավունքի աստվածաբանական (կաթոլիկ, ուղղափառ, բողոքական և այլն) հիմնավորման արդիական հիմնախնդիրները),
գրականագիտություն – (Գրականության մեջ դիմադրության իրավունքի թեմայի արծարծման հիմնախնդիրն ու գրաքննությունը), 
արվեստագիտություն (Կոնցեպտուալ արվեստն իբրև դիմադրության իրավունք. երևակայել դիմադրությունը),
• սոցիոլոգիա (Իշխանություն-հասարակություն փոխհարաբերության հարցը դիմադրության իրավունքի համատեքստում), 
ժուռնալիստիկա (Դիմադրության իրավունքի իրացումը մեդիագործունեության ոլորտում), 
կրթություն (Այլընտրանքային կրթությունն իբրև դիմադրության իրավունքի դրսևորում),
այլ…:

ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՄՍԱԹՎԵՐ

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետ` 22 հոկտեմբերի, 2017:
Դիմումների ընտրության արդյունքները` 30 հոկտեմբերի, 2017:
● «Դիմադրության իրավունք» հաղորդաշարի մեկնարկ՝ 10 նոյեմբերի, 2017:

21617876_1502300069852175_6641-8b9dcEligible Countries
Event Type
Opportunities
Publish Date
September 27, 2017
Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Change Preferences

Similar Opportunities