Զեկույց-ելույթների բաց մրցույթ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» թեմատիկ շարքի շրջանակում 2017, «։Բուն»

Boon TV


Deadline:

October 22, 2017


Opportunity Cover Image - Զեկույց-ելույթների բաց մրցույթ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)»  թեմատիկ շարքի շրջանակում 2017, «։Բուն»

«։Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամն իր նոր՝ «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» թեմատիկ շարքի շրջանակում հայտարարում է բաց մրցույթ։ 

Մրցույթի պահանջն է՝

Նախատեսվող տեսաշարքի համար ելույթների թեզիսների պատրաստումը. ելույթները պետք է լինեն կոնկրետ, փաստարկված և հիմնավորված, ոչ պարզապես հռետորական։ 
Ցանկալի է ելույթներում արծարծվող հիմնախնդիրներն առնչակցել հայաստանյան իրականությանը:
Դիմումները կարող եք ներկայացնել tvboon2@gmail.com էլեկտրոնային հասցեով մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 22-ը
• Դիմումի փաթեթում պետք է ներկայացնել ելույթի վերնագիր, թեզիսային համառոտագիրը, որը կպարունակի նաև ուսումնասիրության/վերլուծության մեթոդաբանությունը (մինչև 500 բառ) և ինքնակենսագրական (CV):

Ելույթները տեսագրվելու և տեղադրվելու են www.boon.am կայքում:
Ելույթների համար նախատեսված է հոնորար՝ 90.000 դրամ (հարկերը ներառյալ)

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանյան իրականության մեջ կարևորագույն, սակայն քիչ լուսաբանված հիմնախնդիրներից է Դիմադրության իրավունքի (The Right of Resistance) հիմնախնդիրը: Լինելով քաղաքական եզրույթ-տեսություն՝ Դիմադրության իրավունքը ոչ պակաս ուշագրավ է նաև քաղաքակրթական-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, կրոնական, հոգեբանական և այլ մեկնաբանությունների, դրանց համընդհանուր (գլոբալ) և տեղային (լոկալ) ըմբռնումների համատեքստում
Շարքի նպատակն է դասախոսությունների միջոցով ամբողջացնել «Դիմադրության իրավունք (The Right of Resistance)» հասկացության տեսական և գործնական կողմերը,նպաստել դրա վերաբերյալ հասարակության լայն շերտերի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, հասկացության հանդեպ քննադատական-կառուցողական հայացքի ձևավորմանը, ինչպես նաև դրա կիրառման հեռանկարների ուրվագծմանը: Ուստի հաղորդաշարի շրջանակներում փորձ է արվելու վեր հանել հիմնախնդրի անցած ճանապարհը, արձանագրած փոփոխությունները, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ գիտակարգային (դիսցիպլինար) մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները ժամանակի և տարածության տարբեր կտրվածքներում
Այդպիսով՝ փորձելու ենք հիմք պատրաստել Հայաստանում Դիմադրության իրավունքին առնչվող թեմաների շրջանառման համար, միևնույն ժամանակ հասարակական կազմակեպությունների, լրատվամիջոցների, ակտիվիստների և հասարակության այլ ակտիվ խմբերի շրջանակներում դրա վերաբերյալ քննարկումների խթան հանդիսանալ։

«Դիմադրության իրավունք» (The Right of Resistance)» նախագիծն իրականացվում է «։Բուն» գիտամշակութային հիմնադրամի կողմից` Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ 

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

«Դիմադրության իրավունք» շարքին մասնակցելու ելույթի թեզիսներ կարող են ուղարկել գիտնականներ, հետազոտողներ, քաղաքական և հանրային տարբեր ոլորտների մասնագետներ ու փորձագետներ, որոնք հետաքրքրված են Դիմադրության իրավունքի բազմասպեկտ (քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլն) ոլորտով:

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դիմադրության իրավունքը պարզաբանող շարքն ընդգրկում, բայց և չի սահմանափակվում հետևյալ թեմատիկ ուղղություններով (առաջարկվող վերնագրերն ուղղորդիչներ են և կարող են փոփոխվել)՝
մշակութաբանություն (Մշակութային պոպուլիզմի և դիմադրության իրավունքի հիմնախնդիրը դիմադրության նոր մշակույթի (New Culture of Resistance) համատեքստում),
քաղաքագիտություն (Դիմադրության իրավունքն իբրև քաղաքացիական մասնակցություն և օրինականության (Legitimacy) հիմնախնդիրը), 
միջազգային հարաբերություններ (Դիմադրության իրավունքը և քաղաքացիական դիմադրության իրավունքը միջազգային հարաբերություններ համատեքստում),
պատմագիտություն – (Դիմադրության իրավունքի պատմական ակունքներն ու արդիականությունը),
փիլիսոփայություն (Դիմադրության իրավունքի փիլիսոփայությունը և հետարդիական տրամասությունները (discourses))
իրավագիտություն (Սահմանադրականությունը (Constitutionalism) և դիմադրության իրավունքի հիմնախնդիրը. նախագահական հանրապետությունից խորհրդարանական հանրապետություն), 
տնտեսագիտություն (Միջազգային սոցիալ-տնտեսական արդարությունը և դիմադրության իրավունքը),
հոգեբանություն (Զանգվածային հոգեբանություն և դիմադրության իրավունք. քաղաքացիական ինքնության կազմավորման խոչընդոտներն ու հնարավորությունները), 
կրոնագիտություն (Դիմադրության իրավունքի աստվածաբանական (կաթոլիկ, ուղղափառ, բողոքական և այլն) հիմնավորման արդիական հիմնախնդիրները),
գրականագիտություն – (Գրականության մեջ դիմադրության իրավունքի թեմայի արծարծման հիմնախնդիրն ու գրաքննությունը), 
արվեստագիտություն (Կոնցեպտուալ արվեստն իբրև դիմադրության իրավունք. երևակայել դիմադրությունը),
• սոցիոլոգիա (Իշխանություն-հասարակություն փոխհարաբերության հարցը դիմադրության իրավունքի համատեքստում), 
ժուռնալիստիկա (Դիմադրության իրավունքի իրացումը մեդիագործունեության ոլորտում), 
կրթություն (Այլընտրանքային կրթությունն իբրև դիմադրության իրավունքի դրսևորում),
այլ…:

ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՄՍԱԹՎԵՐ

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետ` 22 հոկտեմբերի, 2017:
Դիմումների ընտրության արդյունքները` 30 հոկտեմբերի, 2017:
● «Դիմադրության իրավունք» հաղորդաշարի մեկնարկ՝ 10 նոյեմբերի, 2017:

21617876_1502300069852175_6641-8b9dc

Eligible Countries
Event Type
Opportunities
Publish Date
September 27, 2017
0 Comments