Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Ասպիրանտական կրթաթոշակներ «Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամում

"French University in Armenia" Foundation (UFAR)


Deadline:

June 24, 2016

Disciplines:


Opportunity Cover Image - Ասպիրանտական կրթաթոշակներ «Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամում

«ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՖՐԱՆԱՍԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՈՒՄ  ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՆՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Անվանումը՝  ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Ֆակուլտետ՝ Իրավաբանական, մարկետինգի, կառավարման

Տևողությունը՝ 3 տարի՝ 2016թ.-ի սեպտեմբերից սկած

Ատենախոսության լեզուն:  Ֆրանսերեն :

Պաշտպանության վայրը՝ Ֆրանսիա:

Ասպիրանտը գրանցվում է Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարանում կամ ֆրանսիական գործընկեր այլ համալսարանում և ունենում է ֆրանսիացի գիտական ղեկավար: Ասպիրանտի համար նշանակվում է համաղեկավար նաև ՀՖՀՀ-ից, որի առաքելությունը ասպիրանտի ընթացիկ ղեկավարումն է:

Ասպիրանտը գրանցվում է գիտական ղեկավարի գիտահետազոտական ինստիտուտում, կատարում և հրատարակում է գիտահետոզոտական աշխատանքներ, օգտվում է ֆրանսիական գործընկեր համալսարանի գիտահետազոտական ողջ ռեսուրսներից:

Ասպիրանտը տարեկան մոտ 2 ամիս շարունակաբար գտնվում է Ֆրանսիայի գործընկեր համալսարանում՝ գիտական ղեկավարի հետ աշխատելու, գիտահետազոտական ինստիտուտում ուսումնասիրություններ կատարելու և ատենախոսությունը պատրաստելու համար:

Ասպիրանտը ՀՖՀՀ-ում իրականացնում է գիտահետազոտական աշխատանք և ներգրավված է մանկավարժական գործընթացին՝ դասավանդում, մասնակցություն տարբեր նախագծերի, մասնավորապես դատախաղերին թիմերի պատրաստություն:

4-րդ կետում նախատեսված գործողությունների մասով ասպիրանտը գտնվում է ՀՖՀՀ տնօրինության ընդհանուր և ՀՖՀՀ համապատասխան ֆակուլտետի մանկավարժական համակարգողի անմիջական ղեկավարության ներքո:

Կրթաթոշակի չափը

Ասպիրանտին տրվում է կրթաթոշակ` տարեկան մինչև2 միլիոն ՀՀ դրամի չափով (կախված ներգրավված ֆինանսական միջոցների չափերից)՝ ամսական վճարումներով:

Կրթաթոշակի նպատակն է ապահովել ասպիրանտի մշտական ներկայությունը համալսարանում՝ ատենախոսության թեմայով աշխատելուն անհրաժեշտ բավարար ժամանակ ունենալու և 3 տարում այն ավարտելու համար:

Կրթաթոշակը տրամադրվում է արտաքին ֆոնդերից, գործընկեր կազմակերպություններից:

Կրթաթոշակ տրամադրող կազմակերպությունը իրավունք ունի համագործակցել ասպիրանտի հետ ատենախոսության պատրաստման ընթացքում, այդ թվում՝ նրան հանձնարարելով թեմայի շրջանակում առանձին հետազոտություններ և պրակտիկա կազմակերպությունում

Ասպիրանտի պարտավորություննեըը.

 1. Ատենախոսությունը ավարտել և պաշտպանել 3 տարում,
 2. Մշտապես ներկա լինել ՀՖՀՀ-ում՝ օժանդակելով ամբիոնին մանկավարժական և գիտահետազոտական գործունեության իրականացման և միջոցառումների կազմակերպման ընթացքում,
 3. Բացի ատենախոսությունից, իրականցնել և հրատարակել գիտական հետազոտոթյուններ,
 4. Համագործակցել ֆրանսիացի գիտական ղեկավարի և ՀՖՀՀ-ից համաղեկավարի հետ,
 5. Տարեկան մոտավորապես 60 ժամ դասավանդել ՀՖՀՀ-ում, որի համար ՀՖՀՀ-ն վճարում է՝ ի հավելում կրաթաթոշակի,
 6. Վճարել Ֆրանսիայի գործընկեր համալսարանում գրանցման տարեկան վարձը (մոտավորապես 400 եվրո),
 7. Ատենախոսության պաշտպանությունից հետո 3 ուսումնական տարի դասավանդել ՀՖՀՀ-ում,
 8. Ասպիրանտի հետ ՀՖՀՀ-ն կնքում կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները մասնավորեցնող պայմանագիր:

ՀՖՀՀ պարտավորությունները

 1. Ասպիրանտներին հատկացվում է առանձին սենյակ ՀՖՀՀ-ում,
 2. ՀՖՀՀ-ն կազմակերպում է ասպիրանտների ամրակցումը Ֆրանսիայի գործընկեր համալսարանում, ատենախոսության պատրաստման գործընթացում ապահովում մասնագիտական աջակցություն,
 3. Վճարել մոտավորապես 2000 եվրո՝ Ֆրանսիայի գործընկեր համալսարանում ասպիրանտի տարեկան շուրջ 2 ամիս գտնվելու հետ կապված բնակության և տրասնպորտի ծախսերի համար:

Իրավագիտության ոլորտում 2016թ. ասպիրանտական ատենախոսության ոլորտներ և թեմաներ.

 1. Առողջության իրավունք - ղեկավար Գիյոմ Ռուսսե, Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարան (ֆինանսավորումը տրամադրվել է Հայաստանի Ֆրանկոֆոն փաստաբանների միության կողմից):

Թեմաներ.

 • Փոխնակ մայրություն. ֆրանսիական և հայկական իրավունքի համեմատական վերլուծություն , կամ
 • Դեղերի կեղծման հետ կապված հիմնախնդիրները. ֆրանսիական և հայկական իրավունքի համեմատական վերլուծություն:
 1. Սահմանադրական իրավունք –Կլերմոն-Օվերնի համալսարան, ղեկավար Մարի-Էլիզաբեթ Բոդուան (ֆինանսավորումը տրամադրվել է Հայաստանի Ֆրանկոֆոն փաստաբանների միության կողմից):

Թեմաներ՝

 • Քաղաքական ռեժիմի կայունության ապահովման սահմանադրական մեխանիզմները.
 • Նախագահի դերը կառավարման համակարգում, կամ
 • Հայաստանի և Ֆրանսիայի կիսանախագահական և խորհրդարանական համակարգերի համեմատական վերլուծություն:
 1. Քաղաքացիական իրավունք –Բեատրիս Բալիվե, Ժան-Մուլեն Լիոն 3 համալսարան (ֆինանսավորումը տրամադրվել է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային ինստիտուտը)

Թեմաներ.

 • Ժառանգման իրավունքի հիմնախնդիրներ (մանրամասները ֆրանսերեն տարբերակում)
 • Անշարժ գույքի, տրիարպետման, ուզուֆրուկտի հետ կապված իրավահարաբերություներ (մանրամասները ֆրանսերեն տարբերակում):
 1. Ֆինանսական, բանկային իրավունք (ֆինանսավորումը տրամադրվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի «Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի կողմից):

Թեման դեռ հստակեցվում է:

 1. Որպես բացառություն, թեկնածուն կարող է առաջարկել վերոհիշյալ 4 ոլորտներում ատենախոսության իր թեման՝ ներկայացնելով ակադեմիական հետաքրքրության հիմնավորում, որը կքննարկվի հանձնաժողովի կողմից:

Հայտերի ներկայացում

Ասպիրանտուրայում գրանցվելու դիմումները պետք է ներկայացվեն մինչև ս.թ. հունիսի 24-ը ներառյալ՝ ՀՖՀՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մանկավարժական օգնական Օլյա Հարությունյանին (107 սենյակ) :

Դիմումին կցվում են.

 • 1 լուսանկար
 • ինքնակենսագրություն ֆրանսերեն լեզվով
 • հետազոտության թեմայի վերաբերյալ հետաքրքրությունը հիմնավորող մոտիվացիոն նամակ /ֆրնասերեն լեզվով/
 • հրապարակված գիտական աշխատանքների պատճենները /եթե առկա են/, ինչպես նաև դրանց ամփոփումը ֆրասերեն լեզվով, եթե այլ լեզվով են:
 • բարձրագույն իրավաբանական կրթության առկայությունը հավաստող դիպլոմների պատճեները,
 • երաշխավորագիր նամակներ (ոչ պարտադիր):

Դիմումի փաստաթղթերի հիման վրա ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ՀՖՀՀ իրավունքի ամբոինի վարիչ ի.գ.թ. տիկին Նորա Սարգսյանին, էլ. հասցե. respch_droit@ufar.am կամ ՀՖՀՀ իրավաբանական ֆակուլտետի մանկավարժական օգնական Օլյա Հարությունյանին, էլ. հասցե. ap_droit@ufar.am, հեռ. 060 27 96 61:

Ս.թ. հունսի 22-ին տեղի կունենա տեղեկատվական հանդիպում ՀՖՀՀ դատական նիստերի դահլիճում:


Host Country
Study Levels
Opportunities
Publish Date
June 09, 2016
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up