BMS Banking Management School, Armenia  Follow

Աշխատանք - Թրեյներ/դասախոս, Բանկային Կառավարման Դպրոց, Երևան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանք - Թրեյներ/դասախոս, Բանկային Կառավարման Դպրոց

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն հայտարարում է մրցույթ թրեյներ/դասախոս թափուր հաստիքի համար, ով իրականացնելու է դասընթացներ և ուսանողների գնահատման գործընթաց

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Անցկացնել դասընթացներ
 • Կազմակերպել և վարել գործնական աշխատանքներ ուսանողների հետ
 • Սպառիչ և ամբողջական պատասխաններ տալ ուսանողների հարցերին (բանավոր և էլեկտրոնային եղանակով)
 • Դասընթացի շրջանակում պահպանել կապ ուսանողների հետ
 • Դասընթացին առնչվող նյութեր տրամադրել
 • Գնահատել ուսանողներին

Անհրաժեշտ որակավորում և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան բնագավառում
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ դասավանդման և ուսանողների հետ աշխատելու բնագավառում
 • Սեփական դասավանդման ծրագրի առկայություն (բանկային ոլորտ,կառավարում, HR և այլն)
 • Հաղորդակցման հմտություն
 • Ժամանակի կառավարման ունակություն
 • MC office ծրագրերի իմացություն

Աշխատավարձ

Թրեյների/դասախոսի աշխատավարձը հիմնված է դասավանդված ժամաքանակի վրա

Դրույքաչափ` Ազատ` հիմնված դասընթացների գրաֆիկի և ժամերի վրա:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Disciplines

Finance

Host Countries

Armenia