Ameriabank CJSC  Follow

Աշխատանք - Գլխավոր հաշվապահի օգնական, Ամերիաբանկ

Publish Date: Apr 27, 2016

Deadline: May 08, 2016

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ` «Ամերիա» ՓԲԸ

ՊԱՇՏՈՆԸ` Գլխավոր հաշվապահի օգնական

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ` ՀՀ, ք. Երևան

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
 • Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` աշխատանք տեղական և արտասահմանյան գործընկերների հետ դրամա-հաշվարկային հարաբերությունների մասով (հաշիվների ձևավորում և դուրս գրում,  վճարման հանձնարարագրերի պատրաստում, ընկերության դրամարկղի վարում)

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Բանկային փոխանցումների փաստաթղթերի, հաշիվ ապրանքագրերի պատրաստում
 • Մատուցվող ծառայությունների հաշվարկների (բիլինգի)վարում
 • Գործընկերների հետ նամակագրություն
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի դասակարգում և հաշվառման վարում, բաժնի ընդհանուր գործավարության վարում,
 • Դրամարկղային գործարքների և ընկերության դրամարկղի վարում, դրամարկղային գրքի վարում
 • Օժանդակություն գլխավոր հաշվապահին հաշվետվությունների պատրաստման, և այլ առօրյա աշխատանքային հարցերում
 • Ըստ անհրաժեշտության այլ հանձնարարությունների կատարում

 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ, MS Office (հատկապես կարևոր է Excel ծրագրի միջինից բարձր մակարդակի իմացություն), Հայկական Ծրագրեր համակարգ (ցանկալի է):
 • Հայերեն և անգլերեն (այդ թվում` գրավոր և գործնական գրագրություն) լեզուների գերազանց իմացություն՝ տեղական և արտասահմանյան գործընկերների հետ նամակագրական և բանավոր անընդհատ շփումների համար, ռուսերեն լեզվի լավ իմացությունը ցանկալի է,
 • Վերլուծական հմտություններ
 • Սուղ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
 • Հաշվապահական հաշվառման և հարկային օրենսդրության ընդհանուր դրույթների իմացություն,
 • Մասնագիտական աճի և զարգացման ձգտում, ինքնակատարելագործման և նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ցանկություն
 • Թիմում աշխատելու գերազանց կարողություն
 • Ներկայանալի տեսք և համապատասխան վարվելակերպ

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 դրամ` «Ամերիա» ՓԲԸ-ի «S» դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան

Դիմումների ներկայացման ընթացակարգ՝ մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում/հայտի ձևը և կցել CV-ն, ներառելով համապատասխան որակավորումներն ու փորձը, ինչպես նաև երաշխավորող անձանց կոնտակտային տվյալները, և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` hr@ameriagroup.am:

Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Similar Opportunities


Disciplines

Accounting

Host Countries

Armenia