American Councils for International Education  Follow

Աշխատանք - Ֆինանսական հարցերով պատասխանատու, Ամերիկյան խորհուրդներ Հայաստան

Publish Date: May 23, 2017

Deadline: Jun 16, 2017

ՊԱՇՏՈՆԸ՝ Ֆինանսական հարցերով պատասխանատու

ՎԱՅՐԸ` Երևան, Հայաստան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ֆինանսական հարցերով պատասխանատուն պատասխանատու է բոլոր ֆինանսական ծառայությունների և գործառնությունների համար:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ ֆինանսական ծառայությունները, ներառյալ բյուջեի մշակում և ֆինանսական հաշվետվություններ
 • հետևել ծախսերին և հաշվեքննել գնումների և վճարումների փաստաթղթերը
 • պատրաստել բոլոր կրիառվող հայկական հարկերի հաշվետվությունները և վճարումները
 • ապահովել Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան ներկայացուցչության գործունեութան համապատասխանությունը առկա պահանջներին  վերանայել աշխատակազմի անդամների աշխատաժամանակի թերթիկները եւ տաբելը
 • Վերահսկել եւ պլանավորել բյուջետային ծախսերը համաձայնեցնելով դրանք ծրագրերի համակարգողների հետ, ապահովել որպեսզի ֆինանսական հաշվեկշռում եղած միջոցները եւ ծախսերը չգերազանցեն հաստատված հատկացումները, իրականացնել անհրաժեշտ ճշտումներ եւ բյուջետային ճշգրտումներ
 • հաստատել և սերտ հարաբերություններ պահպանել տեղական բանկային և հարկային ծառայությունների հետ
 • հավաստել Ամերիկյան խորհուրդների գրանցման կարգավիճակի համապատասխանությունը պետական կառույցներում` hամագործակցելով գրասենյակի ղեկավարի և տնօրենի հետ
 • հաստատել եւ կապ պահպանել գրասենյակի Վաշինգտոնի ֆինանսական բաժնի հետ
 • կատարել Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան ներկայացուցչության գործունեությանն ու ծրագրային առաջընթացին նպաստող այլ հանձնարարություններ

ԴՐՈՒՅՔԸ՝ կես դրույք, շաբաթական 20 ժամով

ՀԱՇՎԵՏՈՒ Է տնօրենին

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝

 • բակալավրի աստիճան, բարձր աստիճանը նախընտրելի է
 • 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ որպես ֆինանսական գծով պատասխանատու կամ հաշվապահ
 • հայկական հարկային և աշխատանքային օրենսդրության իմացություն
 • հայերեն եւ անգլերեն լեզուների գրավոր եւ բանավոր տիրապետում
 • արդյունավետ հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ
 • արդյունավետ ֆինանսական, կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ

Ինչպես դիմել

Բոլոր հետաքրքրվողները պետք է իրենց ինքնակենսագրականը, ուղեկցող նամակը և երեք երաշխավորագրերը մինչև հունիսի 16-ը ուղարկեն hr@americancouncils.am էլ. փոստին: Ուղեկցող նամակում պետք է լինի աշխատատեղի և կազմակերպության հետ կապ ունեցող աշխատանքային փորձի օրինակներ: Օրինակ ֆինանսական խնդիրներ, որոնք դուք հաջողությամբ լուծել եք:   

Similar Opportunities


Disciplines

Accounting

Finance

Host Countries

Armenia