Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


STEP «Գաղափարից դեպի բիզնես» դրամաշնորհային մրցույթ 2015

Enterprise Incubator Foundation (EIF)


Deadline:

July 28, 2015


Opportunity Cover Image - STEP «Գաղափարից դեպի բիզնես» դրամաշնորհային մրցույթ 2015

ԱՄՆ Քաղաքացիական հետազոտությունների և զարգացման հիմնադրամը (CRDF Global), ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը (ՁԻՀ) բոլոր հետաքրքրված նորարարներին, սկսնակ ընկերություններին (startups), գիտնականներին և տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռներեցներին հրավիրում ենմասնակցել STEP ծրագրի «Գաղափարից դեպի բիզնես» դրամաշնորհային մրցույթին:

Մրցույթի նպատակն է խթանել խոստումնալից նոր տեխնոլոգիաների և սկսնակ ընկերությունների բացահայտումն ու զարգացումը Հայաստանում՝ հետևյալ ոլորտներում.

  • ՏՀՏ, ճարտարագիտություն և բարձր տեխնոլոգիաներ
  • Մաքուր տեխնոլոգիաներ
  • Գյուղատնտեսություն

Հազթող թիմերը կստանան  $6,000 CRDF Global-ից և 2,800,000 ՀՀ դրամ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունից:

Մրցույթին ներկայացվող ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն նոր, առևտրային տեսանկյունից կենսունակ տեխնոլոգիական արտադրանքի, գործընթացի կամ ծառայության ստեղծմանը և/կամ հետագա զարգացմանը:

Մասնակցության հայտերը պետք է մինչև 2015թ. հուլիսի 28-ը ներկայացնել ՁԻՀ (mari.barseghyan@eif.am հասցեով), որտեղ կստուգվի դրանց համապատասխանությունը ներկայացված պայմաններին: Այնուհետև վերջնական հայտերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվում են CRDF Global-ին  http://svy.mk/1GLWhc8  կայքէջում և ՁԻՀ`mari.barseghyan@eif.am  էլ. փոստով մինչև 2015թ. օգոստոսի 8-ը, ժամը 23:59-ը (EST):

Մրցույթի մանրամասն հայտարարությունը, ներառյալ հայտերի ներկայացման կարգը, և դիմումի ձևը (անգլերեն/հայերեն) կցված է:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


Host Country
Event Type
Opportunities
Publish Date
July 09, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up