Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Մրցույթ «Ցեղասպանագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ՀՕՖ

Fund for Armenian Relief (FAR)


Deadline:

September 01, 2015

Disciplines:


Opportunity Cover Image - Մրցույթ «Ցեղասպանագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ՀՕՖ

Հայ օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) Երևանի պետական համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Ցեղասպանագիտություն մագիստրոսական ծրագրի առաջին   կուրսի ուսանողների համար հայտարարում է մրցույթ, որի արդյունքում 2 կրթավճար կտրամադրվի ՀՕՖ-ի ամերիկահայ բարերարներ Մայքլ Հալաջյանի և Գևորգ Նիկսարլիի կողմից հատկացրած միջոցներից:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր`

 • ընդունվել են Երևանի պետական համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Ցեղասպանագիտություն մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրս,
 • ունեցել են բարձր առաջադիմություն բակալավրի ծրագրով սովորելու տարիներին/լավ և գերազանց գնահատականներ/,
 • սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը

Վերոնշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները ցանկության դեպքում կարող են մինչև 2015թ. սեպտեմբերի 1 -ը ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 • դիմում (ձևը կարող եք վերցնել ՀՕՖ-ից և մագիստրատուրայի բաժնից),
 • անձնագրի պատճեն,
 • 1 լուսանկար (3x4 սմ չափսի),
 • տեղեկանք ԲՈւՀ-ից մագիստրատուրայի հավակնորդ լինելու մասին,
 • բակալավրի աստիճանի դիպլոմի պատճեն ու հավելվածը,
 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից նրանց պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ, եթե չեն աշխատում` տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն:
 • նպատակի հիմնավորում` հակիրճ ներկայացնել Ձեր կենսագրությունը, Ձեր ունեցած հաջողությունները, ինչու եք ընտրել տվյալ մասնագիտությունը և ինչպես եք կիրառելու ստացված գիտելիքները ապագայում, նշել նաև քաղաքացիական մասնակցության, գիտական աշխատանքներում ներգրավվածության մասին (1 համակարգչային էջի սահմաններում):

Ուշադրություն`

Թերի փաթեթները չեն դիտարկվում, ներկայացված փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:

Ընտրությունը տեղի է ունենալու 3 փուլով.

 1. Փաստաթղթային փաթեթի քննարկում
 2. Հարցազրույց
 3. Անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվի տնայց:

Սույն ծրագրում ուսանողի ընդգրկման վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը, որից հետո ուսանողի և ՀՕՖ-ի միջև կկնքվի պայմանագիր:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել ծրագրի համակարգող Էդուարդ Կարապետյանին  հետևյալ  հեռախոսահամարով`  +347 60 52 66 60 :


Host Country
Study Levels
Opportunities
Publish Date
May 20, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up