Join ARMACAD today

Join over 40,000 researchers and students.

Subscribe and get new academic opportunities every week.

Մրցույթ «Ցեղասպանագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողների համար, ՀՕՖ

Organization:

Deadline:

September 01, 2015

Disciplines:

Save in my favorites

Հայ օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) Երևանի պետական համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Ցեղասպանագիտություն մագիստրոսական ծրագրի առաջին   կուրսի ուսանողների համար հայտարարում է մրցույթ, որի արդյունքում 2 կրթավճար կտրամադրվի ՀՕՖ-ի ամերիկահայ բարերարներ Մայքլ Հալաջյանի և Գևորգ Նիկսարլիի կողմից հատկացրած միջոցներից:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր`

 • ընդունվել են Երևանի պետական համալսարանի Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Ցեղասպանագիտություն մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրս,
 • ունեցել են բարձր առաջադիմություն բակալավրի ծրագրով սովորելու տարիներին/լավ և գերազանց գնահատականներ/,
 • սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը

Վերոնշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները ցանկության դեպքում կարող են մինչև 2015թ. սեպտեմբերի 1 -ը ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 • դիմում (ձևը կարող եք վերցնել ՀՕՖ-ից և մագիստրատուրայի բաժնից),
 • անձնագրի պատճեն,
 • 1 լուսանկար (3x4 սմ չափսի),
 • տեղեկանք ԲՈւՀ-ից մագիստրատուրայի հավակնորդ լինելու մասին,
 • բակալավրի աստիճանի դիպլոմի պատճեն ու հավելվածը,
 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից նրանց պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ, եթե չեն աշխատում` տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն:
 • նպատակի հիմնավորում` հակիրճ ներկայացնել Ձեր կենսագրությունը, Ձեր ունեցած հաջողությունները, ինչու եք ընտրել տվյալ մասնագիտությունը և ինչպես եք կիրառելու ստացված գիտելիքները ապագայում, նշել նաև քաղաքացիական մասնակցության, գիտական աշխատանքներում ներգրավվածության մասին (1 համակարգչային էջի սահմաններում):

Ուշադրություն`

Թերի փաթեթները չեն դիտարկվում, ներկայացված փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:

Ընտրությունը տեղի է ունենալու 3 փուլով.

 1. Փաստաթղթային փաթեթի քննարկում
 2. Հարցազրույց
 3. Անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվի տնայց:

Սույն ծրագրում ուսանողի ընդգրկման վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը, որից հետո ուսանողի և ՀՕՖ-ի միջև կկնքվի պայմանագիր:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել ծրագրի համակարգող Էդուարդ Կարապետյանին  հետևյալ  հեռախոսահամարով`  +347 60 52 66 60 :

Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings

Similar Announcements