Caucasus Research Resource Centers (CRRC)  Follow

Կրթաթոշակ ԵՊՀ մագիստրատուրայի ուսանողների համար

Publish Date: Oct 16, 2015

Deadline: Nov 06, 2015

Կրթաթոշակ Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի ուսանողների համար

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամը Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) սոցիոլոգիայի ու տնտեսագիտության և կառավարման  ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողների համարհայտարարում է մեկական հետազոտական կրթաթոշակի մրցույթ՝ անհատական ավարտական հետազոտական թեզերի իրականացմանն աջակցելու նպատակով:

Դիմելու կարգը

Հետաքրքրված ուսանողներն իրենց հայտերը պետք է ուղարկեն fellowship@crrc.amէլ. հասցեով մինչև ս.թ. նոյեմբերի 6-ը: Հայտի փաթեթում պետք է ներառվեն հետևյալ փաստաթղթերը (հայերենով)՝

1)      դիմում-հիմնավորում (1 էջ),

2)      մագիստրական հետազոտության համառոտ նկարագիր (մինչև 1000 բառ)` ներառելով նպատակը, ակնկալվող արդյունքները (պաշտպանություն, գիտական հոդված, առցանց տեղակայում, քննարկում և այլն) և իրականացման ժամանակացույցը,

3)      ինքնակենսագրություն (ներառելով տպագրված հոդվածների ցանկը, եթե այդպիսիք կան)

4)      երաշխավորագիր թեզի գիտական ղեկավարից:

Ընտրության կարգը

Կրթաթոշակառուների ընտրությունը կիրականացնի ՀՌԿԿ-Հայաստանի կրթաթոշակների հանձնաժողովն անանուն դիտարկմամբ` ներգրավելով ԵՊՀ ներկայացուցիչների:

Նախապատվությունկտրվի արդիական թեմաներով, հիմնավորված հետազոտական մեթոդաբանական մոտեցումներով կիրառական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներին։ ՀՌԿԿ-Հայաստանի տվյալադարանների օգտագործման մտադրությունը ցանկալի է:

Կրթաթոշակառուներին տրվող հնարավորությունները

Կրթաթոշակառուները հնարավորություն կունենան մասնակցելու ՀՌԿԿ-Հայաստանի Կրտսեր հետազոտողների ծրագրով նախատեսված դասընթացներին, օգտվել կենտրոնում առկա բոլոր ռեսուրսներից, ստանալ հիմնադրամի աշխատակիցների խորհրդատվությունը:

Կրթաթոշակառուներին ներկայացվող պահանջները

Ընտրված կրթաթոշակառուները պետք է՝

1)      տրամադրվող կրթաթոշակն օգտագործեն միմիայն հետազոտական նպատակներով,

2)      անհատական թեզը գրելիս պահպանեն ակադեմիական ազնվության բոլոր նորմերը,

3)   հետազոտության առաջընթացի վերաբերյալ ՀՌԿԿ-Հայաստանի անձնակազմին ներկայացնեն եռամսյակային հաշվետվություններ,

4)      յուրաքանչյուր բովանդակային հիմնարար փոփոխության մասին տեղեկացնեն ՀՌԿԿ-Հայաստանի անձնակազմին,

5)      ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանության օրվա մասին ծանուցեն ՀՌԿԿ-Հայաստանի անձնակազմին:

Կրթաթոշակի չափը

2015-2016 ուսումնական տարվա համար կրթաթոշակի չափը 200,000 ՀՀ դրամ է:


This opportunity has expired. It was originally published here:

http://www.crrc.am/494-Scholarship-Competition-for-Yerevan-State-University-Master-Students?lang=hy

Similar Opportunities


Disciplines

Economics

Sociology

Study Levels

Master’s

Opportunity Types

Scholarships

Eligible Countries

Artsakh (Nagorno-Karabakh)

Host Countries

Armenia