American University of Armenia (AUA)  Follow

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա, օգոստոսի 8 - 19 2016 թ., Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Publish Date: Jul 26, 2016

Deadline: Jul 29, 2016

Event Dates: from Aug 08, 2016 10:30 to Aug 19, 2016 04:30

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա

Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամը և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը համատեղ կազմակերպում են «Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա»՝ առաջարկելով վերականգնվող էներգիայի, էներգաարդյունավետության և էներգետիկայի կառավարման վերաբերյալ ինտենսիվ երկշաբաթյա դասընթաց: Այս տարի ակադեմիան կանդրադառնա շենքերի ջերմամեկուսացման և արդյունավետ ջերմային համակարգերի տեսական և գործնական խնդիրներին:

Ակադեմիայի հեռանկարային նպատակն է ստեղծել ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների ցանց, որը կտարածի և կխրախուսի շենքի, համայնքի, ինչպես նաև ազգային մակարդակով կայուն էներգետիկ լուծումներ:

Ակադեմիան անվճար է, սակայն, մասնակիցները պետք է հաճախեն բոլոր տեսական և գործնական դասընթացներին, ինչպես նաև մասնակցեն ակադեմիայի կողմից 2016թ.-ի ընթացքում անցկացվելիք միջոցառումներին՝ կարճաժամկետ դասընթացներ կամ հանրային քննարկումներ՝ ուղղված տարբեր շահագրգիռ խմբերին (օր.՝ շինանյութ վաճառողներ, ուսանողներ և այլն):

Ակադեմիայի թիրախային խումբ

Ճարտարագիտության, ճարտարապետության, շինարարության, քաղաքաշինության, ֆինանսների և ներդրումային կառավարման երիտասարդ մասնագետներ, ինչպես նաև մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողներ։

2016թ.-ի ակադեմիայի ժամանակացույց

Օգոստոսի 8-13, 2016թ., ամեն օր, ժամը՝ 10:00-16:30

Մասնակիցներին կներկայացվեն հետևյալ թեմաները՝ կայուն զարգացման հիմունքներ, գյուղական համայնքների էներգետիկ պորտֆոլիո, զրոյական էներգետիկ բալանսով շենքեր, լուսավորություն և արտաքին պատող կոնստրուկցիաներ, նյութի և գնի նախահաշվարկ և ֆինանսական վերլուծություն: Ծրագրի ընթացքում կկազմակերպվեն այցելություններ Երևանի և Դիլիջանի էներգաարդյունավետ շենքեր:

Օգոստոսի 14-19, 2016թ., 6-օրյա դասընթաց և կացություն Կալավան գյուղում

Առաջին շաբաթվա ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքը կիրառելու նպատակով մասնակիցները բարձրակարգ անձնակազմի հետ միասին մեկ շաբաթ կանցկացնեն Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղում:

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016թ.

Վկայական ստացած մասնակիցները հնարավորություն կունենան կապեր ստեղծել, ինչպես նաև մասնակցել Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի և ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի կողմից կազմակերպվելիք հետագա միջոցառումներին:

Մասնակցության վկայական և ակադեմիական/մասնագիտական դասընթացի մասնակցության միավոր

Երկշաբաթյա դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցներին կտրվի վկայական: Պրակտիկայի կամ դասընթացի մասնակցության միավոր ստանալու համար անհրաժեշտ է խորհրդակցել մասնակցի համապատասխան կրթական հաստատության հետ:

2016թ.-ի ակադեմիայի ուսումնառության արդյունքներ

2016թ.-ի Կայուն էներգետիկայի ակադեմիայի մասնակիցները ձեռք կբերեն հետևյալ գիտելիքները՝

Ծանոթացում հիմնական ներդրումային որոշումների կայացման գործիքների բաղադրիչներին՝ էներգաարդյունավետության գործողությունների ազգային ծրագիր (ազգային), Կայուն էներգետիկայի գործողությունների ծրագիր (տեղական), շենքերի էներգետիկ աուդիտ և ֆինանսական վերլուծության գործիքներ (հետգնման ժամկետ և ներդրումների եկամտաբերություն, փողի ժամանակային արժեք):
Շենքին ինտեգրված վերականգնվող էներգիայի հիմնական աղբյուրները, ինչպես նաև տրված տարածքում դրանց ներդրման հիմնական գործոնները որոշելու կարողություն:
Գյուղական տարածքներում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները գնահատելու և որոշելու կարողություն (գյուղական համայնքների էներգետիկ պորտֆոլիոյի վերլուծություն):

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների հիմնական բաղադրիչների և ջերմային հոսքի հիմունքների, ջերմային դիմադրողականության և ջերմահաղորդականության հետ ծանոթացում:
Տրված տարածքում արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման հաշվարկ կատարելու կարողություն (կամ առկա աղյուսակների և ցուցանիշների վրա հիմնված խորհրդատվություն):
Շենքի ջերմամեկուսացման եղանակների և ամբողջ արտաքին պատող կոնստրուկցիաների մանրամասների հասկացություն և կիրառելու կարողություն:
Ոչ մասնագետ անձանց առկա եղանակները ներկայացնելու կարողություն:
Նյութի քանակի և գնի նախահաշվարկի կարողություն:
Հիմնական ֆինանսական վերլուծության գործիքների կիրառման կարողություն (հետգնման ժամկետ և ներդրումների եկամտաբերություն, փողի ժամանակային արժեք, ներառյալ՝ դիսկոնտավորված):

Տեղերը սահմանափակ են: Դիմե՛ք հիմա՝ լրացնելով հայտը:

Լրացնելուց հետո խնդրում ենք դիմումն ուղարկել ace@aua.am էլ. հասցեին:


This opportunity has expired. It was originally published here:

http://newsroom.aua.am/event/%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%A4%D5%A5%D5%B4%D5%AB%D5%A1-sustainable-energy-academy/

Similar Opportunities


Disciplines

Energy

Host Countries

Armenia