Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Ուսուցիչների թափուր աշխատատեղեր «Գլոբալ Բրիջ» դպրոցում 2018, Երևան

Global Bridge


Deadline:

June 01, 2018


Opportunity Cover Image - Ուսուցիչների թափուր աշխատատեղեր «Գլոբալ Բրիջ» դպրոցում 2018, Երևան

Թափուր աշխատատեղ «Գլոբալ Բրիջ» դպրոցում

«Գլոբալ Բրիջ» դպրոցը հայտարարում է հետևյալ առարկների՝ մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, պատմություն, հայոց լեզու/հայ. գրակ., անգլերեն, ռուսաց լեզու, քիմիա/կենսաբանություն, ֆիզիկա, հասարակագիտություն, ՆԶՊ, ինֆորմատիկա, եկեղեցու պատմություն, ուսուցիչների և տարրական դասարանի դասվարների  թափուր աշխատատեղեր:

Դպրոցը գործում է 2015թ.-ից, իրականացնում է միջին և ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագրեր, իսկ 2017թ.-ից նախատեսվում է իրականացնել կրտսեր դպրոցի ծրագիր: Դասընթացներն իրականացվում են ժամանակակից դասավանդման մեթոդներով և յուրաքանչյուր սանին ցուցաբերած անհատական մոտեցումով:  

Կարևորում ենք ուսուցիչների աշխատանքային մեծ փորձը, քանի որ համարում ենք, որ դրա շնորհիվ է ապահովում գիտելիքների պատշաճ յուրացում:

Դպրոցի ծրագիրը համալրված է արտադասարանական միջոցառումներով, օլիմպիադաներով, որի շնորհիվ  բավարարվում են սաների զարգացվածության տարբեր աստիճաններ, ինչպիսիք են բարոյական արժեքներն ու մոտեցումները, հմտություններն ու ստեղծագործական միտքը: Կազմակերպվում են տարատեսակ բարեգործական և մարդասիրական միջոցառումներ, իրականացվում հանդիպումներ փորձառու և կայացած մասնագետների հետ՝ հարստացնելու մեր սաների  գիտելիքներն ու կյանքի փորձը, նրանց դարձնելու բազմակողմանի զարգացած մարդ, ով կարող է դիմակայել և ընդառաջ գնալ 21-րդ դարի մարտահրավերներին:

ՊԱՇՏՈՆ՝

ուսուցիչ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

 • առարկայի դասավանդում
 • առարկայական ծրագրի կազմում և իրականցում

 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝

 • բարձրագույն համապատասխան մասնագիտական կրթություն,
 • դպրոցում դասավանդելու առնվազն հինգ տարվա փորձ,
 • հանրակրթական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի իմացություն
 • առարկայի դասավանդման և գնահատման մեթոդաբանության իմացություն
 • համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) , համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝

 • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
 • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
 • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
 • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
 • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • անգլերենի և ռուսաց լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

Ինչպես դիմել

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար խնդրում ենք սեղմել հայտարարության ներքևի APPLY ONLINE կոճակը, գրել համառոտ ուղեկցող նամակ և համապատասխան վայրում կցել ինքնակենսագրականը (CV):

Ուղեկցող նամակում պարտադիր նշել այն առարկան, որը պատրաստվում եք դասավանդել:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 011 999 911, 077 453 353 հեռախոսահամարներով:


Eligible Countries
Host Country
Job Type
Publish Date
November 15, 2017
2 Comments

Arevik Asriyan | 2019-02-06 11:15:29
Տիրապետում եմ հայերեն և անգլերեն լեզուներին գերազանց:


Arevik Asriyan | 2019-02-06 11:20:16
Apply online կոճակը Ես չեմ գտնում ինքնակենսագրականս ուղղարկելու համար,բայց ամեն դեպքում կգրեմ հեռախոսահամարս:Եթե համապատասխանում եմ ձեր պահանջված ստանդարտներին,խնդրում եմ զանգահարել ինձ 077047035 հեռախոսահամարով:Անունս Արևիկ է:Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up