Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Կլոդ-Արմէն Մութաֆեան. «Եկեղեցական յարաբերութիւնները Կիլիկեան Հայաստանի եւ ֆրանկ Ասորիքի միջեւ (12-13 դարեր)», ՀԱՀ

American University of Armenia (AUA)


Disciplines:

Event Date:

June 01, 2015, 18:30 - June 01, 2015


Opportunity Cover Image - Կլոդ-Արմէն Մութաֆեան. «Եկեղեցական յարաբերութիւնները Կիլիկեան Հայաստանի եւ ֆրանկ Ասորիքի միջեւ (12-13 դարեր)», ՀԱՀ

Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի «Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարանը» սիրով հրաւիրում է Կլոդ-Արմէն Մութաֆեանի «Եկեղեցական յարաբերութիւնները Կիլիկեան Հայաստանի եւ ֆրանկ Ասորիքի միջեւ (12-13 դարեր)»  հանրային դասախօսութեանը։

Հայերի յարաբերութիւնները լատինների հետ ուղղակի բնոյթ ստացան ԺԲ դարավերջին, երբ Խաչակրաց արշաւանքները չշրջանցեցին նաեւ Կիլիկիան։
Քրիստոնէական անժխտելի համերաշխության կողքին առկայ էին փոխյարաբերությունների լուրջ պատճառներ. հայերը Հռոմի կողմից մշտապէս դիտւում էին որպէս հերձուածողներ եւ ֆրանկների կողմից հիմնուած Անտիոքի պատրիարքութիւնը հաւակնում էր հայոց կաթողիկոսութեան վրայ իրաւական գերիշխանութիւն ունենալ։

Ուստի կարեւորւում էր դիւանագիտական խաղը…

Հակամարտութիւնները սրուեցին Հայոց Թագաւորութեան հիմնումից յետոյ, որը ԺԳ դարի կէսերին, լատին պետությունների թուլացման պայմաններում, Լեւանտի հիմնական հզօր տէրութիւնը դարձաւ։

Յունիսի 1-ին ժամը 18.30-ին,
Հայաստանի ամերիկեան համալսարան, Ալեք Մանուկեան դահլիճ։

Քլոդ Արմէն Մութաֆեանը ծնուել է 1942 թ.՝ 1915 թ. ցեղասպանութիւնից մազապուրծ ծնողների ընտանիքում։
Նա մաթեմատիկայի դասախօս է եւ պատմական գիտութիւնների դոկտոր։ ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանեան անդամ։
Կիլիկիայի Հայոց թագաւորութեան պատմութեան եւ մշակոյթի վերաբերեալ բազմաթիւ աշխատանքների հեղինակ է։

Երեք մեծ ցուցահանդէս է կազմակերպել.
• «Կիլիկիայի հայոց թագաւորութիւնը»՝ Սորբոնի մատուռ (1993),
• «Հռոմ – Հայաստան»՝ Վատիկան, Սիքստինեան սրահ,
• «Գրի մոգականութիւնը»՝ Մարսել (2007)

2002 թ. Փարիզ 1 Պանթէոն Սորբոն համալսարանում պաշտպանել է թեզ՝ «Հայկական դիւանագիտութիւնը խաչակրաց արշաւանքների ժամանակաշրջանում» թեմայով։

www.digilib.am, dlinfo@aua.am
հեռ. 060 61 2767


Eligible Countries
Host Country
Event Type
Publish Date
May 29, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up