Russian - Armenian University  Follow

HR մենեջերի աշխատանք Հայ-Ռուսական համալսարանում

Publish Date: Oct 12, 2016

Deadline: Nov 10, 2016

HR մենեջերի աշխատանք Հայ-Ռուսական համալսարանում

Հայ-Ռուսական համալսարանն աշխատանքի է հրավիրում մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների HR մենեջերի պաշտոնը զբաղեցնելու համար։

Հիմնական պահանջները՝

 • Համալսարանի հեռանկարային կադրային քաղաքականության մշակում և իրականացում
 • Համալսարանի հաստիքացուցակի յուրաքանաչյուր պաշտոնի համար հստակ պահանջների սահմանում՝ որակավորմանն ու իրավասության համապատասխան
 • Պրոֆեսորադասախոսական և գիտական, վարչական անձնակազմի օպտիմալ կառուցվածքի և քանակի մշակում և ներդրում:
 • Որակյալ աշխատանքի խթանման համակարգի մշակում և ներդրում
 • Աշխատանքի որակի գնահատման այնպիսի չափանիշների մշակում և ներդրում, որոնք կապահովեն առաջընթաց բարձր չափանիշներին համապատասխանող աշխատակիցներին:
 • Այնպիսի համակարգի ներդրում, որը կապահովի կադրերի ռեզերվի մշտական համալրման գործընթաց հաստիքացուցակի յուրաքանչյուր պաշտոնի համար, առկա անձնակազմի օպտիմալ օգտագործում
 • Մասնագիտական վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման համակարգի մշակում և ներդրում, բոլոր աշխատակիցների համար՝ հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը մասնագիտացման համապատասխան ոլորտում:
 • Կադրային գործավարության իրականացում
 • Հեռանկարային բյուջեի պլանավորում համալսարանի կադրային ապահովման գործառույթի իրականացման նպատակով
 • Կորպորատիվ մշակույթի, թիմային աշխատանքի մոտիվացիայի համակարգի մշակում համալսարանում
 • Կորպորատիվ մշակույթի ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, որը կհետաքրքրի տարբեր կազմակերպությունների, մասնավորապես՝ բուհ-երի:

Հիմնական աշխատանքային պարտականությունները՝

 • Անձնակազմի կառավարման ոլորտում մասնագիտական ամենաբարձր որակավորում
 • Էական և հաջող փորձ մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) ոլորտում, մասնավորապես՝ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
 • Հայերենի, անգլերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն:
 • Անձնակազմի կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների տիրապետում
 • Հաղորդակցման լավ հմտություններ, կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծման կարողություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն և կիրառման փորձ
 • Անձնակազմի կառավարման համակարգի՝ «զրոյից» ստեղծման փորձ
 • ՄՌԿ ուղղությամբ ուսումնագործնական պատրաստվածություն առաջատար բուհերում և մասնակցություն միջազգային նախագծերում:

Աշխատանքին դիմելու համար սեղմեք APPLY ONLINE կոճակը, գրեք մոտիվացիոն նամակ և կցեք ինքնակենսագրականը (CV)։

Similar Opportunities


Disciplines

Human Resource Management

Host Countries

Armenia