Caucasus Research Resource Center (CRRC) - Armenia  Follow

Դասընթաց - քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ. վարկածների ստուգում, ՀՌԿԿ Հայաստան

Publish Date: Nov 12, 2015

Deadline: Nov 23, 2015

Event Dates: from Nov 27, 2015 05:00 to Nov 28, 2015 03:00

Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ. վարկածների ստուգում

ՀՌԿԿ-Հայաստանը հրավիրում է «Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ. վարկածների ստուգում» թեմայով երկօրյա դասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը  (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

Վայրը՝  ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

Լեզուն՝ հայերեն

Դասընթացի նկարագրությունը

Դասընթացի նպատակն է սոցիոլոգիական, մարքեթինգային և տարբեր բնույթի վիճակագրական վերլուծություններով զբաղվող մասնագետներին և վերլուծաբաններին ծանոթացնել վարկածների ստուգման տեսական հիմունքներին, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր կիրառական վարկածների ստուգման համար SPSS ծրագրային փաթեթի գործիքների առանձնահատկությունները և կիրառելիության շրջանակները:

Դասընթացին դիմողները պետք է ծանոթ լինեն վիճակագրության տեսության և SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքներին:

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

27-ը նոյեմբերի

Վարկածների ստուգումը՝ որպես վիճակագրական վերլուծության արդյունքների հիմնավորման գործիք: Վիճակագրական վարկածների հիմնական խմբերը: Վարկածների ստուգման ժամանակ քանակական և որակական փոփոխականների և տարբեր չափի ընտրանքների առանձնահատկությունները: Պարամետրական և ոչ-պարամետրական վարկածների ստուգում:  

Պարամետրական վարկածների ստուգում SPSS միջավայրում. գլխավոր համակցության միջինի՝ հաստատուն արժեքի հավասարության վարկածի ստուգում (One-sample t-test): Երկու անկախ ընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգում (Two independent samples t-test): Կախյալ ընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգում (Paired samples t-test): Երկուսից ավելի անկախ ընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգում (One-way ANOVA):

28-ը նոյեմբերի

Ոչ-պարամետրական վարկածների ստուգում: Խաչաձև աղյուսակները որպես երկու որակական փոփոխականների միջև անկախության/կախվածության վարկածների ստուգման գործիք (Chi-square test): Մեկ բինոմական տիպի փոփոխականի հետ կապված վարկածների ստուգում: Երկուսից ավելի կատեգորիա ունեցող մեկ նոմինալ տիպի փոփոխականի հետ կապված վարկածների ստուգում:

Քանակական փոփոխականների հավանականային բաշխումների տեսքի վերաբերյալ վարկածների ստուգում (One sample Kolmogorov-Smirnov test): Երկու և ավելի անկախ ընտրանքների միջև հավանականային բաշխումների և մեդիանաների համեմատության ոչ պարամետրիկ թեստեր (Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallis test):

Դասընթացավարի մասին.

Վահե Մովսիսյանն աշխատում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր: Նրա հիմնական գործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաև բաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը: Պրն Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչում Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից: 2004թ.-ին ավարտել  է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նա անդամակցում է Վիճակագրության միջազգային ինստիտուտին, ինչպես նաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումս դասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:  

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևը: Միայն ընտրությունն անցած դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

Դիմումների վերջնաժամկետը՝ 23-ը նոյեմբերի, 2015 թ., ժ.10:00:


This opportunity has expired. It was originally published here:

http://www.crrc.am/news-events/498-%D5%94%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-SPSS-%D5%AE%D6%80%D

Similar Opportunities


Disciplines

Data Sciences

Eligible Countries

Artsakh (Nagorno-Karabakh)

Host Countries

Armenia

Event Types

Trainings