Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Դասընթաց - Հետազոտական հարցաթերթերի ձևավորում և տվյալների առցանց հավաքագրում

Caucasus Research Resource Centers (CRRC)


Deadline:

October 27, 2015

Disciplines:

Event Date:

October 29, 2015, 15:30 - October 30, 2015, 18:00


Opportunity Cover Image - Դասընթաց - Հետազոտական հարցաթերթերի ձևավորում և տվյալների առցանց հավաքագրում

 Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը հրավիրում է

«Հետազոտական հարցաթերթերի ձևավորում և տվյալների առցանց հավաքագրում»

թեմայով դասընթացի, որը կվարեն տ.գ.թ. Արմենակ Անտինյանը և Նաիրա Վարդանյանը (ՀՌԿԿ-Հայաստան)

Վայր՝ ՀՌԿԿ-Հայաստան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյա

Լեզու՝ հայերեն

Դասընթացի նպատակը հետազոտական հարցաթերթերի կազմման և տվյալների առցանց հավաքագրման հմտությունների զարգացումն է: Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն բարձրորակ հարցաթերթերի ձևավորման հիմունքներին, ինչպես նաև կծանոթանան հարցաթերթերի արագ և արդունավետ տարածման ժամանակակից առցանց մեթոդներին: Դասընթացը հասցեագրված է երիտասարդ հետազոտողներին, ովքեր ցանկանում են զարգացնել հարցաշարերի ձևավորման և տարածման իրենց հմտությունները:Դասընթացի նկարագրությունը.

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը.

29-ը հոկտեմբեր.

Հետազոտական հարցի ճիշտ ձևակերպում և հարցաթերթի ձևավորման ներածություն: Ծանոթություն հարցերի տարբեր տեսակների հետ: Ցանկալի և բարձր որակի տեղեկատվության ստացում տարբեր տեսակի հարցերի համադրման միջոցով: Հետազոտական փորձեր (survey experiment) և դրանց կիրառությանը տնտեսագիտական, քաղաքագիտական ու սոցիոլոգիական հետազոտություններում: 

30-ը հոկտեմբեր.

Թիրախային հարցվողի որոշարկում և հարցաշարերի արդյունավետ տարածում: Ծանոթություն ձևավորված հարցաշարի կոդավորման (Qualtrics, Survey Monkey) և տարածման (Amazon Mechanical Turk) հարթակների հետ: 

Դասընթացավարների մասին.

Արմենակ Անտինյանը տնտեսական գիտությունների թեկնածու է (Վենետիկի Կա’Ֆոսկարի Համալսարան, 2014): Սորբոնի և Կա’Ֆոսկարի համալսարաններից 2010թ. ստացել է Քանակական տնտեսագիտության մագիստրոսի աստիճան: Տպագրվել է տարբեր միջազգային պարբերականներում: ՀՌԿԿ-Հայաստանի հետազոտությունների գծով տնօրենի պաշտոնն ստանձնել Է ս.թ. սեպտեմբերից: Նախկինում աշխատել է Էրլանգեն-Նյուրեմբերգի, Իննսբրուքի և Սանկտ Գալենի համալսարաններում որպես հետազոտող:

Նաիրա Վարդանյանն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը՝ ստանալով սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան: Նույն համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի հեռակա ասպիրանտ է: Նաիրայի հրապարակումները վերաբերում են առավելապես քաղաքական կողմնորոշմանը և սոցիալական կապիտալին: Նախկինում աշխատել է Կովկասի ինստիտուտում, ղեկավարել է Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի բիզնես կենտրոնի Խորհրդատվության և դասընթացների բաժինը, աշխատել է Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում և Տուրիզմի և սերվիսի ռուսական պետական համալսարանում որպես սոցիոլոգիայի դասախոս:

Գրանցման համար լրացրե՛ք դիմումի ձևը:

Միայն ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:


Eligible Countries
Host Country
Event Type
Publish Date
October 15, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up