Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Դասընթաց - Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում, ՀՌԿԿ Հայաստան

Caucasus Research Resource Center (CRRC) - Armenia


Deadline:

September 29, 2014

Event Date:

October 03, 2014, 17:00 - October 04, 2014, 14:30


Opportunity Cover Image - Դասընթաց - Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում, ՀՌԿԿ Հայաստան

ՀՌԿԿ-Հայաստանը կազմակերպում է

"Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում"

թեմայով երկօրյա դասընթաց

Դասընթացի նկարագրությունը. դասընթացի նպատակն է սոցիոլոգիական, մարքեթինգային և տարբեր բնույթի վիճակագրական վերլուծություններով զբաղվող մասնագետներին ծանոթացնել բազմաչափ վիճակագրության տեսական հիմունքներին, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման ժամանակ SPSS ծրագրային փաթեթի համապատասխան գործիքների առանձնահատկությունները և կիրառելիության շրջանակները:

Դիմորդները պետք է ծանոթ լինեն վիճակագրության տեսությանը և SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վարկածների ստուգման հիմունքներին:

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը.

3-ը հոկտեմբերի

17:00-19:00 Քլաստերային վերլուծության հիմնական խնդիրներ՝ ըստ դասակարգվող օբյեկտների և խմբերի քանակի: Քլաստերային վերլուծության ընթացակարգերի հիմնական չափանիշները:

19:00-19:15 Ընդմիջում

19:15-21:30 Հիերարխիկ և ոչ հիերարխիկ քլաստերային վերլուծություն: SPSS ծրագրային փաթեթում հիերարխիկ և ոչ հիերարխիկ քլաստերային վերլուծության մեթոդների կիրառությունը ՀՌԿԿ-Հայաստանի տվյալներով (գործնական խնդիրների լուծմամբ):

4-ը հոկտեմբերի

10:00-12:00 Դիսկրիմինանտ վերլուծության էությունը և կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում: Հատկանիշների տարածության չափողականության կրճատման մեթոդներ (գործոնային վերլուծություն):

12:00-12:15 Ընդմիջում

12:15-14:30  Գլխավոր բաղադրատարրերի եղանակի կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում: Բազմաչափ տվյալների հուսալիության վերլուծությունը SPSS փաթեթում:

Դասընթացավարի մասին. Վահե Մովսիսյանն աշխատում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր: Նրա հիմնական գործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաև բաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը: Պրն. Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի աստիճան Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից: 2004թ. ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նա անդամակցում է Վիճակագրության միջազգային ինստիտուտին, ինչպես նաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումս դասավանդում է կիրառական վիճակագրություն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:

Դասընթացին մասնակցելու համար գրանցվեք Moodle հարթակում հետևյալ հղմամբ, որպես նոր օգտատեր (create new account)՝ հետևելով համակարգի հրահանգներին: Այնուհետև մուտք գործելով համակարգ, կատարեք Ձեզ համար նախատեսված “Statistical analysis with SPSS” առաջադրանքը: Միայն ընտրությունն անցած դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

Դիմելու վերջնաժամկետը՝   29-ը սեպտեմբերի, 2014 թ., ժ.17:00:

Դասընթացավար՝

տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյան, ՀՀ Կենտրոնական բանկ

Օրերը և ժամերը՝ 3-ը հոկտեմբերի, 2014, ուրբաթ, ժամը 17:00–21:30,
4-ը հոկտեմբերի, 2014, շաբաթ, ժամը 10:00-14:30
Վայրը՝

ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

Լեզուն՝

հայերեն

 


Host Country
Event Type
Publish Date
September 17, 2014
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up