Ameriabank CJSC  Follow

Աշխատանք - Ֆինանսական դիտարկումների ծառայության ղեկավար, Ամերիաբանկ

Publish Date: Oct 25, 2016

Deadline: Nov 06, 2016

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ` ՀՀ, ք. Երևան

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ`  Ֆինանսական դիտարկումների ծառայություն

ՊԱՇՏՈՆԸ`  Ծառայության ղեկավար

 ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
 • Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`

Հսկողություն իրականացնել ծառայության աշխատանքների բնականոն ընթացքի նկատմամբ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Կոորդինացնել ծառայության աշխատակիցների աշխատանքը, մասնավորապես` հետևել աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը, յուրաքանչյուր աշխատակցի գործունեությանը և հանձնարարված աշխատանքները ճիշտ և ժամանակին կատարմանը:
 • Տալ հանձնարարականներ ծառայության աշխատակիցներին` բացատրելով կատարման համար անհրաժեշտ արդյունքը և դրան հասնելու ձևերը:
 • Իրականացնել աշխատակիցների միջև ֆունկցիոնալ պարտականությունների բաշխումը:
 • Կազմել և Բանկի գլխավոր տնօրենի հաստատմանը ներկայացնել ծառայության աշխատակիցների իրավունքների ու պարտականությունների և պատասխանատվության պաշտոնեական հրահանգները:
 • Ստորագրել ծառայության անունից կազմված և պատրաստված  եզրակացությունները, զեկուցագրերը, նամակները, միջգրասենյակային հուշագրերը և այլ փաստաթղթերը:
 • Առանձին հանձնարարականներ կատարելու համար ծառայության աշխատակիցների կազմից նշանակել հատուկ կատարող, ինչպես նաև հրավիրել ծառայության մասնագետների խորհրդակցություններ:
 • Տալ մասնագիտական եզրակացություններ` ահաբեկչության ֆինանսավորման և հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ միջոցառումների ճիշտ կիրարկման վերաբերյալ:
 • Պատրաստված ներկայանալ և մասնակցել Բանկի Տնօրինության նիստերին, դրանցում ներկայացնել ծառայության կողմից պատրաստված քննարկման ենթակա հարցերը:
 • Մասնակցել Բանկի համապատասխան հանձնաժողովների նիստերին:
 • Բանկի Տնօրինության քննարկմանը ներկայացնել ծառայության կառուցվածքը և հաստիքացուցակը:
 • Առաջարկություններ ներկայացնել ծառայության աշխատակիցներին խրախուսելու և կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար:
 • Միջոցառումներ ձեռնարկել ծառայության աշխատակիցների աշխատանքային և կատարողական կարգապահությունն ապահովելու, ծառայության աշխատակիցների մասնագիտական մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ներկայացնել ծառայության մասնագետների պաշտոնեական առաջխաղացման առաջարկություններ:
 • Վերադաս ղեկավարության համար պատրաստել հաշվետվություններ` ծառայության ստանձնած ծրագրերի, դրանց ընթացքի, ծրագրային ցուցանիշներից շեղման, ինչպես նաև այլ հարցերի վերաբերյալ:
 • Մասնակցել ծառայությանը վերաբերող Բանկի պլանների և ծրագրերի մշակմանը` ընտրված մարտավարության իրագործման համար:
 • Ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման և հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման դեմ պայքարն արդյունավետ կազմակերպելու համար համագործակցել այլ կառուցվածքային և տարածքային  ստորաբաժանումների հետ:
 • Իրականացնել աշխատանքներ Ծառայության աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման և զարգացման, Բանկի կորպորատիվ կուլտուրայի և արժեքների կրտսեր աշխատակիցներին փոխանցման ուղղությամբ:
 • Հետևել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Ֆինանսական դիտարկումների ծառայության կանոնակարգով ամրագրված Ծառայության խնդիրների և գործառույթների իրագործմանը, Բանկի հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների և վերջիններիս կողմից կատարվող գործարքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքագրմանը և համալրմանը:
 • Ձեռնարկել արդյունավետ միջոցներ Բանկի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականցվող գործառույթների ընթացքում հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների օրինականացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի պահանջների պահպանմանը:
 • Ներկայացնել Ահաբեկչության ֆինանսավորման և հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների շրջանառության դեմ պայքարող կոմիտեի /այսուհետ` Կոմիտե/ քննարկմանը և Բանկի Տնօրինության կամ Բանկի Տնօրենների Խորհրդի հաստատմանը Հաճախորդների ռիսկային խմբերի որոշման չափանիշները:
 • Ներկայացնել Կոմիտեին եզրակացություն բարձր ռիսկային նոր հաճախորդների հաշիվների բացման նպատակահարմարության վերաբերյալ:
 • Ներկայացնել Կոմիտեի հաստատմանը այն հաճախորդների ցուցակը, որոնց հաշիվները ենթակա են սառեցման կամ փակման:
 • Ներկայացնել Կոմիտեին ընթացիկ հաշվետվություններ, բացատրություններ, զեկուցագրեր:
 • Մասնակցել ծառայության կողմից անցկացվող ուսումնական ծրագրերի մշակմանը և ի կատար ածմանը:

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, հաշվապահության ոլորտներում
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ (որից առնվազն 2 տարվա փորձ ֆինանսական ոլորտում)
 • ՀՀ ԿԲ համապատասխան որակավորման առկայություն
 • MS Word, Excel, Outlook «AS-Bank Գործառնական օր» համակարգչային ծրագրերի իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` 200,000 ՀՀ դրամից մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ` Բանկի S/O դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան:

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել ներքևի APPLY ONLINE կոճակի վրա և հետևյալ լրացված դիմում/հայտի ձևը ինչպես նաև CV-ն տեղադրել սահմանված դաշտերում:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia