Tumo Center for Creative Technologies  Follow

Աշխատանք - Ստեղծագրության մասնագետ, ԹՈՒՄՈ, Երևան

Publish Date: Nov 26, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը փնտրում է խանդավառ և փորձառու ստեղծագրության մասնագետի, ով պատասխանատու կլինի ստեղծագրության  վերաբերյալ ուսումնական վարժանքներ, նախագծային և այլ ուսումնական բնույթի հանձնարարություններ ստեղծելու գործում՝ հիմնվելով ուսումնական բովանդակության մշակման սահմանված չափանիշների վրա:

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 • վարել ստեղծագրության դասընթացներ
 • մշակել, փորձարկել, հղկել ստեղծագրության բովանդակությունը, հետազոտել և առաջարկել նոր մոտեցումներ վարժանքների ստեղծման վերաբերյալ
 • քննարկել և առաջ քաշել վարժանքների նոր գաղափարներ, որ կզարգացնեն ուսանողների հմտությունները ստեղծագրության գործում, ներկայացնել դրանք ուսումնական բովանդակություն մշակող խմբին և լուծումներ առաջարկել՝ առկա ուսումնական ծրագրում այդ գաղափարները ներգրավելու համար
 • օժանդակել Թումո անդամներին, մարզիչներին և վարժանք ստուգողներին ուսումնական բովանդակության վերանայման գործընթացում
 • աջակցել ստեղծագրության մշակման ոլորտին առնչվող գործնական դասընթացների ժամանակ
 • հետադարձ կապ տրամադրել ստեղծագրության վերաբերող դասընթացների, նախագծերի և ուսումնական բովանդակության ընկալման վերաբերյալ
 • աջակցել ուսումնական բովանդակության փորձարկմանը և գնահատմանը

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ և ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • գրական տարբեր ժանրերով գրելու փորձ
 • հրապարակված գործեր գրական մամուլում
 • տպագիր գիրք ունենալը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • գրական փորձը ռեֆլեքսիայի ենթարկելու հմտություն
 • աշակերտների հետ հաղորդակցվելու և դասավանդելու հմտություն
 • հաղորդակցման, միջանձնյա շփման հմտություններ
 • ինքնուրույն, ինչպես նաև մեծաքանակ անձնակազմի հետ թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • կանոնավոր կերպով աշխատանքի բարձր արտադրողականության ապահովման կարողություն

ՎԱՅՐԸ` ք.Երևան, ՀՀ

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia