SEF International  Follow

Աշխատանք - Մասնաճյուղի կառավարիչ, SEF International, Մասիս

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Պաշտոնը: Մասնաճյուղի կառավարիչ

Աշխատանքի վայրը: ք.Մասիս

Աշխատանքի նպատակը

Կազմակերպության մասնաճյուղի աշխատակազմի ղեկավարում և գործառույթների կոորդինացում` համապատասխան կազմակերպության նպատակներին, մասնաճյուղի բիզնես պլանավորում, մասնաճյուղի վարկային պորտֆելի և բյուջեի վերահսկում:

Հիմնական պարտականությունները և պատասխանատվությունր

Մասնաճյուղի գործունեության ռազմավարական և ֆինանսական պլանավորում և վերահսկում,

Մասնաճյուղում կատարված բոլոր վարկային գործողությունների համապատասխանեցման ապահովում կազմակերպության նպատակներին, քաղաքականությանը և ռազմավարությանը, ինչպես նաև տեղական օրենսդրությանը,

Իրականացնել մասնաճյուղի պորտֆելի վերահսկում և գրանցում` ապահովելով ժամանակին կատարվող վճարումներ և հաճախորդների բարձորակ սպասարկում,

Հաստատել կապեր հասարակության հետ, լուծել մարքեթինգային խնդիրները,

Մասնակցել վարկատեսակների մոդիֆիկացմանը, նախագծմանը և ներդրմանը,

Ծանոթացնել հաճախորդներին կազմակերպության վարկավորման պայմաններին և որոշումներին,

Մասնակցել և վերահսկել վարկերի տրամադրման և ետ վերադարձի գործընթացը,

Կառավարել մասնաճյուղի ընդհանուր վարկային պորտֆելը և բյուջեն,

∙Համապատասխանեցնել մասնաճյուղի գործառնությունները կազմակերպության ներքին չափորոշիչներին,

Մասնաճյուղի աշխատողների ամենօրյա կառավարում և կազմակերպությունում ընդունված մարդկային ռեսուրսներին վերաբերող ընթացակարգերի ապահովու

Պահանջվող գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ

Ֆինանսական և այլ ռիսկերի գնահատման ունակություն,

Ներքին և արտաքին հաշվետվություններ կազմելու կանոնների իմացություն,

Փոքր և միջին բիզնեսի կազմակերպման և զարգացման հիմունքների իմացություն,

Տեղեկությունների վերլուծության և մշակման ժամանակակից միջոցների իմացություն,

Պայմանագրերին և համաձայնագրերին ներկայացվող պահանջների իմացություն,

Ֆինանսական վերլուծության մեթոդներ,

Անձնակազմի կառավարման, ապրանքանիշի, մարքեթինգի և PR հիմունքների իմացություն,

Ծրագրի ղեկավարում,

Փաստաթղթաշրջանառության վերահսկում,

Վարկային կազմակերպությանը անհրաժետ ինֆորմացիոն համակարգերի իմացություն (օգտագործողի),

ՀՀ քաղաքացիական և աշխատանքային օրենսդրության հիմունքները,

Գործնական հաղորդակցման էթիկա,

Սահուն հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն:

Ցանցային և Համակարգչային գիտելիքներ

MS OFFICE ծրագրային փաթեթի իմացություն

AS Bank համակարգի իմացությունը առավելություն է

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia