Ameriabank CJSC  Follow

Աշխատանք - Ելքային հաղորդակցության խմբի մասնագետ, Ամերիաբանկ

Publish Date: Nov 30, 2016

Deadline: Dec 02, 2016

Աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել Apply Online և լրացնել համապատասխան դաշտերը։

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Կոնտակտային կենտրոն

ՊԱՇՏՈՆ` Ելքային հաղորդակցության խմբի մասնագետ

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ` ՀՀ, Ք. Երևան

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
 • Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`   Բանկի ծառայությունների և պրոդուկտների մանրամասն ներկայացում հաճախորդներին, ինչպես նաև համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում հեռահար կապի տարբեր միջոցներով (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ, առցանց քննարկում (webchat) և այլն), ստացվող հարցումների պատասխանների և տրամադրվող տեղեկատվության, գործարքների գծով հայտերի և այլ հայտերի մշակում, վաճառքի իրականացման նպատակով արտաքին զանգերի, հաճախորդների հարցումների իրականացում՝ ըստ թիմի անմիջական ղեկավարի կողմից սահմանված նպատակների և թիրախային խմբի: 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 • Իրականացնել վաճառք առկա և պոտենցիալ հաճախորդների շրջանում բանկային ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ՝ հեռախոսով կամ հեռահար կապի այլ միջոցներով:
 • Հետևել և ընթացք տալ Կոնտակտային կենտրոնի կողմից վաճառքի իրականացման արդյունքում ստացված նոր հայտերին և հաղորդագրություններին:
 • Բանկի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների խնդրանքով իրականացնել ելքային զանգեր (հարցումների իրականացում, մարկետինգային հետազոտություն և այլն):
 • Արդյունավետորեն պատասխանել հեռախոսագանգերին և մշակել սպասարկման, ծառայությունների, գործարքների իրականացման վերաբերյալ հարցումները՝ ըստ Բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի:
 • Տրամադրել համապարփակ խորհրդատվության Բանկի առկա և պոտենցիալ հաճախորդներին հեռախոսով կամ հեռահար կապի այլ միջոցներով,  խթանել հաճախորդների հետաքրքրվածությանը Բանկի կողմից առաջարկվող ծառայությունների և պրոդուկտների հանդեպ:
 • Անհրաժեշտության դեպքում վերահասցեավորել ստացված հարցումները համապատասխան անձանց և/կամ Բանկի մասնագիտացված ստորաբաժանումներին,  հետևել հաճախորդների հարցումներին, կատարել համապատասխան գործողություններ (օրինակ՝ զանգերի փոխանցում, հաղորդագրությունների ընդունում, հետադարձ կապի հաստատում, զանգի պահում, զանգի ընդհատման կամ պատահական անջատման դեպքում քայլերի ձեռնարկում):
 • Ապահովել հաճախորդների հաղորդագրությունների, պահանջների և խնդրանքների դասակարգման գործընթացը, ինչպես նաև  նախնական մշակումը և գրանցումը (այդ թվում` <<ՀԾ-Բանկ Գործառնական Օր>> համակարգում և CRM համակարգի տվյալների շտեմարանում)՝ սահմանված լիազորությունների շրջանակներում:
 • Հաճախորդներին տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն(բանկային հաշիվների կառավարում, գործարքների և հաշվի մնացորդի վերաբերյալ հարցումներ, տեղեկատվության թարմացում), ինչպես նաև հեռակառավարման բանկային համակարգերի հետ կապված տեխնիկական աջակցություն՝ կապի տարբեր միջոցներով (հեռախոս, էլ. փոստ, վեբ-զանգ, առցանց քննարկում, կարճ հաղորդագրություններ (sms), ֆաքս և այլն):
 • Արագ արձագանքել քարտերի հետ կապված հարցումներին (գործարքի վերաբերյալ տեղեկատվություն, քարտի բլոկավորման/ապաբլոկավորման ծառայություններ)՝ մշտապես համագործակցելով Վճարային քարտերի բաժնի և <<Ֆրոդ Մոնիթորինգի>> բաժնի հետ՝ հաճախորդների շահերը պաշտպանելու նպատակով:
 • Իրականացնել գործարքներ հաճախորդների հաշիվներով՝ հեռախոսով կամ հեռահար կապի այլ միջոցներով տրամադրվող ծառայությունների շրջանակներում:
 • Բացահայտել և լուծումներ առաջադրել Բանկի կողմից առաջարկվող  պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ հաճախորդների պահանջներին/բողոքներին:
 • Գրանցել և պահպանել հաճախորդներին վերաբերող բոլոր տվյալները՝  գործող ներքին իրավական ակտերի  համաձայն:
 • Գործել հաստատված ժամանակացույցի շրջանակներում՝ Կոնտակտային կենտրոնի ղեկավարների կողմից սահմանված նպատակների իրագործման համար:
 • Դրսևորել ճկունություն՝ կապված աշխատաժամերի և աշխատանքային պահանջներով պայմանավորված փոփոխությունների հետ:
 • Կատարել այլ պարտականություններ՝ ըստ հանձնարարության:

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, հումանիտար գիտությունների, լեզվաբանության կամ այլ ոլորտներում
 • Առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ Ամերիա խմբում
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, որից առնվազն 1-ը հաճախորդների սպասարկման ոլորտում
 • Սպասարկման, հեռախոսակապի միջոցով վաճառքի/շուկայավարման, վաճառքի խթանման և/կամ շուկայավարման փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Բանկային ծառայությունների և պրոդուկտների վերաբերյալ ընդհանուր պատկերացում ունենալը ցանկալի է
 • Բանկային գործունեության, ինչպես նաև քաղաքացիական օրենսդրության ընդհանուր իմացություն
 • Հաղորդակցական հմտություններ
 • Ճնշման տակ աշխատելու ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Սթրեսային իրավիճակներին դիմակայելու ունակություն
 • Բացառիկ աշխատասիրություն և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • MS Office փաթեթի կատարյալ տիրապետում, <<ՀԾ-Բանկ Գործառնական Օր>> ծրագրի իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ` Բանկի S դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Այս թափուր աշխատատեղի մրցույթին կարող եք մասնակցել` ներկայանալով դեկտեմբերի 2-ին Կոնգրես հյուրանոցում կայանալիք աշխատանքի տոնավաճառ 2016 միջոցառմանը:

Աշխատանքի տոնավաճառի բոլոր մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ և հետևել նորություններին՝ միանալով ֆեյսբուքում տոնավաճառի միջոցառմանը:

Աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել Apply Online և լրացնել համապատասխան դաշտերը։

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia