Russian - Armenian University  Follow

Առաջին կարգի ինժեներ-միկրոկենսաբանի թափուր աշխատատեղ Հայ-Ռուսական համալսարանում

Publish Date: Sep 06, 2016

Deadline: Sep 20, 2016

Կազմակերպություն: Հայ-Ռուսական համալսարան

Պահանջները.

 • Կրթությունը՝ բարձրագույն (կենսաբանական, անասնաբուժական, «սննդային արտադրանքի որակի և անվտանգության հսկողություն» մասնագիտության գծով)
 • Աշխատանքի փորձը՝ առնվազն 5 տարի որակի հսկողության լաբորատորիայում

Պարտականությունները.

 • Դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների դասընթացի ձևավորում ըստ հետևյալ թեմաների.
 • Արտադարական սարքավորումների, հումքի, նյութերի, տարայի, պատրաստի արտադրանքի միկրոկենսաբանական հսկողության իրականացում
 • Միկրոկենսաբանական հետազոտությունների իրականացում՝ համապատասխան վերահսկողության և սպեցիֆիկացիայի սխեմաների
 • Արտադրության մեջ սանիտարա-հիգիենիկ ստանդարտների և միկրոկենսաբանական ռեժիմի պահպանության վերահսկողություն
 • Ռեակտիվների, լուծույթների, միջավայրերի պատրաստման, օգտագործման և պահպանության վերահսկողություն
 • Լաբորատոր նյութերի պահպանման ժամկետների, տեղափոխման միջոցների, պահպանության, ուտիլիզացիայի վերահսկողություն
 • Միկրոկենսաբանական սարքավորումների սարքինության վերահսկողություն *Միկրոկենսաբանական մաքուր կուլտուրաների պատրաստում և արտադրության ապահովում դրանցով
 • Միկրոկենսաբանական անբավարար ցուցանիշների առաջացման պատճառների բացահայտում և դրանց վերացման առաջարկությունների մշակում
 • Տեխնոլոգիական գործընթացների վարման և դրանց անվտանգության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, արտադրական փաստաթղթերի /հրահանգներ, սպեցիֆիկացիա և այլն/ մշակում
 • Համագործակցություն ստուգող կազմակերպությունների, պետական վերահսկողության աշխատակիցների հետ, պետական գրանցման/հավաստագրման համար անհրաժեշտ  փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստում
 • Լաբորատորիական մատյանների, հաշվետվական փաստաթղթերի վարում, տվյալների մուծում SAP համակարգ
 • Որակի համակարգի մշակում և ներդրում արտադրության մեջ, պատրաստի արտադրանքի հավաստագրում, հավաստագրման փաստաթղթերի պատրաստում:

Գիտելիքներ/ իմացություն/.

 • Որակի կառավարման համակարգերի իմացություն և արտադրական աուդիտների մասնակցության փորձ
 • Արտադրության և արտադրանքի քննության նորմատիվ փաստաթղթերի, ԳՈՍՏ-երի, ТУ-երի, ՍանՊիների, НАССР, МУК 2.3.2. 721. 98 սկզբունքների իմացություն
 • Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի (ТР ТС 021, 022, 029, 033, 034, 005) իմացություն
 • Սննդային արտադրանքի անվտանգության և սննդային արժեքի Միացյալ սանիտարա-վարակաբանական և հիգիենիկ պահանջների իմացություն
 • Գիտելիքներ ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումների մասին
 • Համակարգչի իմացություն քաջատեղյակ օգտագործողի մակարդակով, գիտելիքներ գրասենյակային տեխնիկայի (Word, Exсel, AdobeReader, NeroStartSmart), սկաների, տպիչի, ֆաքսի մասին:

Ծրագրին դիմելու համար խնդրում ենք սեղմել APPLY ONLINE կոճակը և լրացնել համապատասխան դաշտերը:

Apply Online

Similar Opportunities


Disciplines

Biology

Engineering

Host Countries

Armenia