Russian - Armenian University  Follow

Գիտաժոովի ծրագիր - Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում, 5 սեպտեմբերի 2019 թ., Երևան

Publish Date: Sep 04, 2019

Event Dates: from Sep 05, 2019 10:00 to Sep 05, 2019 05:00

Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում  

Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված
աշխատաժողովի ծրագիր
 

Հայ-ռուսական համալսարանի
Արևելագիտության ինստիտուտ (ֆակուլտետ)
2019 թ. սեպտեմբերի 5

● 10.00           Ողջույնի խոսքեր

Բաժանմունք Ա.

10.15   Հրաչ Մարտիրոսյան, Հայերենի բարբառների հնաբանությունները

11.00   Գառնիկ Ասատրյան, Իրանական հավակնությունները միջին հայերենում և հայկական բարբառներում

11.45   Վիկտոր Կատվալյան, Հարացուցային հնաբանություններ հայերենի բարբառներում

12.15  
 Սուրճի ընդմիջում

  Բաժանմունք Բ.

12.45   Հենրիետա Սուքիասյան, Աճական ունեցող հնաբանություններ հայերենի բարբառներում

13.15   Գայանե Գևորգյան, Հինհայերենյան ժամանակաձևերի կառուցատիպերը հայերենի բարբառներում

13.45   Նեկտար Սիմոնյան, Բարբառային փործ ‘անցք’ բառի ստուգաբանությունը

14.15   ◊ Սուրճի ընդմիջում

Բաժանմունք Գ.

14.45   Հրաչ Մարտիրոսյան, Լոռվա ենթաբարբառի հնաբանությունները

15.15   Լավրենտի Հովհաննիսյան, Հնաբանությունները Ղարաբաղի բարբառում

15.45   Նարինե Դիլբարյան, Հնաբանությունները Կարնո բարբառում

16.15   Հասմիկ Խաչատրյան, Հինհայերենյան որոշ բառեր Համշենի բարբառում  

16.45   Հայկազ Գևորգյան, Քաղիրթ   անվան նշանակության ու ծագման շուրջ

17.00  Ամփոփում  

Կազմակերպիչներ՝ 

Գառնիկ Ասատրյան, Հրաչ Մարտիրոսյան

Similar Opportunities


Disciplines

Armenian Studies

Languages

Linguistics

Literature

Eligible Countries

International

Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs