Գիտաժոովի ծրագիր - Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում, 5 սեպտեմբերի 2019 թ., Երևան

Russian - Armenian University

Institute of Oriental Studies at the Russian-Armenian University


Event Date:

September 05, 2019, 10:00 - September 05, 2019, 17:00


Opportunity Cover Image - Գիտաժոովի ծրագիր - Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում, 5 սեպտեմբերի 2019 թ., Երևան

Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում  

Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված
աշխատաժողովի ծրագիր
 

Հայ-ռուսական համալսարանի
Արևելագիտության ինստիտուտ (ֆակուլտետ)
2019 թ. սեպտեմբերի 5

● 10.00           Ողջույնի խոսքեր

Բաժանմունք Ա.

10.15   Հրաչ Մարտիրոսյան, Հայերենի բարբառների հնաբանությունները

11.00   Գառնիկ Ասատրյան, Իրանական հավակնությունները միջին հայերենում և հայկական բարբառներում

11.45   Վիկտոր Կատվալյան, Հարացուցային հնաբանություններ հայերենի բարբառներում

12.15  
 Սուրճի ընդմիջում

  Բաժանմունք Բ.

12.45   Հենրիետա Սուքիասյան, Աճական ունեցող հնաբանություններ հայերենի բարբառներում

13.15   Գայանե Գևորգյան, Հինհայերենյան ժամանակաձևերի կառուցատիպերը հայերենի բարբառներում

13.45   Նեկտար Սիմոնյան, Բարբառային փործ ‘անցք’ բառի ստուգաբանությունը

14.15   ◊ Սուրճի ընդմիջում

Բաժանմունք Գ.

14.45   Հրաչ Մարտիրոսյան, Լոռվա ենթաբարբառի հնաբանությունները

15.15   Լավրենտի Հովհաննիսյան, Հնաբանությունները Ղարաբաղի բարբառում

15.45   Նարինե Դիլբարյան, Հնաբանությունները Կարնո բարբառում

16.15   Հասմիկ Խաչատրյան, Հինհայերենյան որոշ բառեր Համշենի բարբառում  

16.45   Հայկազ Գևորգյան, Քաղիրթ   անվան նշանակության ու ծագման շուրջ

17.00  Ամփոփում  

Կազմակերպիչներ՝ 

Գառնիկ Ասատրյան, Հրաչ Մարտիրոսյան

Eligible Countries
Host Country
Conference Type
Publish Date
September 04, 2019
0 Comments