Join ARMACAD today

Join over 40,000 researchers and students.

Subscribe and get new academic opportunities every week.

Ուղևորության դրամաշնորհներ երիտասարդների համար

Save in my favorites

Երիտասարդներին տրամադրվում են ուղեւորության դրամաշնորհներ

ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով՝ այս տարվանից գործում է երիտասարդներին ուղեւորության դրամաշնորհների տրամադրման նոր կարգ:

ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ուղեւորության դրամաշնորհներ տրամադրում է 16-ից 30 տարեկան երիտասարդներին, եթե նրանք պատրաստվում են մասնակցել միջազգային երիտասարդական ծրագրերի, ֆորումների, հանդիպումների, միջազգային գիտաժողովների, միջազգային գիտատեխնիկական մրցույթների, միջազգային մշակութային ծրագրերի:

Ուղեւորության դրամաշնորհներ ստանալ ցանկացողները գործուղման մեկնելուց
առնվազն 15 օր առաջ պետք է նախարարություն ներկայացնեն պահանջվող
փաստաթղթերը:

Դրամաշնորհների մրցույթին մասնակցելու համար պետք է լրացնել դիմում, իսկ ուղեւորությունից վերադառնալուց հետո պետք է ներկայացնել հաշվետվություն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերին ծանոթացեք այստեղ՝
http://eritasard.am/index.php?lang=1&id=14035

Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings