Էկոլոգիական կրթության ծրագրերի մրցույթ 2017 թ., Հայաստան

United Nations Development Programme (UNDP)


Deadline:

October 31, 2017


Opportunity Cover Image - Էկոլոգիական կրթության ծրագրերի մրցույթ 2017 թ., Հայաստան

Նախագծերի մրցույթի հրավեր

ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Էկոլոգիական կրթության և շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացման միջոցով գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում» ծրագիրը հրավիրում է համայնքահեն կազմակերպություններին/ՀԿ-ներին ներկայացնել ծրագրի առաջարկ Էկոլոգիական կրթության մարտահրավերի շրջանակում:

Էկոլոգիական կրթության մարտահրավերի հիմնական նպատակներն են՝ զարգացնել համայնքահեն կազմակերպությունների՝ էկոլոգիական կրթության ծրագրեր իրականացնելու կարողությունները, ինչպես նաև բարձրացնել հանրության և որոշում ընդունողների իրազեկվածությունը բնական պաշարների կառավարման, ներառյալ՝ գլոբալ բնապահպանական խնդիրների և լուծումների վերաբերյալ:

Առաջին փուլում հայտատուները պետք է ներկայացնեն ՄԻԱՅՆ Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը ըստ ներկայացված ձևաչափի: Գնահատող հանձնաժողովը կընտրի առավելագույնը 10 առաջարկները, որոնց իրականացման համար կտրամադրվի ֆինանսական աջակցություն:

Դիմելու գործընթացի և ընտրության մանրամասները ներկայացված են ուղեցույցում:

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը պետք է ուղարկել armine.poghosyan@undp.org էլփոստի հասցեով մինչև հոկտեմբերի 31-ը, 2017թ.՝ ժամը 18:00-ն (Հայաստանի ժամանակով):

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել Ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի ղեկավար Արմինե Պողոսյանին` armine.poghosyan@undp.org էլ. փոստով կամ զանգահարելով (060) 53 00 00 (Ներքին՝ 179) հեռախոսահամարով:

ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Էկոլոգիական կրթության և շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացման միջոցով գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում» ծրագիր

Eligible Countries
Host Country
Event Type
Opportunities
Publish Date
October 20, 2017
0 Comments