Join ARMACAD today

Join over 40,000 researchers and students.

Subscribe and get new academic opportunities every week.

Սոցիոլոգիական հետազոտություն բուհերի դասախոսների շրջանում

Save in my favorites

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանը, ով Փարիզի Դեկարտի անվան համալսարանի հայցորդ է, սեփական դոկտորական ատենախոսության պատրաստման շրջանակում նախատեսել է սոցիոլոգիական հետազոտության անցկացում բուհերի դասախոսների շրջանում՝ հայաստանյան բարձրագույն կրթության կանոնակարգման և որակի ապահովման վերաբերյալ:

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել բուհերի դասախոսների տեսակետը և ակընկալիքները Հայաստանի բարձրագույն կրթության պետական կանոնակարգման և որակի ապահովման օրենսդրության, մեխանիզմների և գործիքակազմի վերաբերյալ:

Խնդրում ենք անցնել այս հղումով՝ http://goo.gl/forms/v6GosE9Hj1 և օժանդակել սոցոլոգիական հետազոտության իրագործմանը:

Խնդրում ենք նշել վերոհիշյալ հասցեում ներկայացված պնումների հետ ձեր համաձայնության աստիճանը 1-ից 5 թվերի օգնությամբ (1=Բոլորովին համաձայն չեմ, 2 = Ավելի շուտ համաձայն չեմ, 3 =Դժվարանում եմ պատասխանել, 4=Ավելի շուտ համաձայն եմ, 5=Լիովին համաձայն եմ):

Տեղեկատվության գաղտնիությունը և հարցման անանունությունը երաշխավորվում է: Հարցմամբ ձեռք բերված տվյալները ներկայացվելու են  ընհանրացված ձևով: 

Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings