Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Կրթության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմումների ընդունելություն 2017 թ.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմին


Deadline:

October 09, 2017

Disciplines:


Opportunity Cover Image - Կրթության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմումների ընդունելություն 2017 թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի, 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 18.06.2015թ. թիվ 677-Ն որոշման համաձայն Կրթության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդում /այսուհետ՝ Խորհուրդ/ ընդգրկվելու նպատակով համապատասխան ոլորտում գործունեություն իրականացնողների իրավունքների պաշտպանութուն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, գործարար շահերը ներկայացնող միավորումների և գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարող են ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել դիմում և իրենց կողմից հետապնդվող նպատակների և խնդիրների, դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացված կամ իրականացվող ծրագրերի, դրանց բովանդակության, իրականացման ժամանակահատվածի և ստացված արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն` taron.hakobyan@gov.am հասցեով կամ փաստաթղթերն ուղարկել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տեսչական բարեփոխումների խումբ (Հասցե` Կառավարական տուն 1, 0010 Հեռ. 011-597-219): Դիմումների ներկայացման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ը:

Խորհրդի կազմում` որպես կրթության ոլորտում գործունեություն իրականացնողների իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող հասարակական կազմակերպության, ինչպես նաև գործարար միավորումների ներկայացուցիչ ընդգրկվելու հայտ կարող են ներկայացնել այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք`
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեություն են ծավալում տեսչական մարմնի կողմից վերահսկողություն իրականացվող ոլորտներում առնվազն 1 տարի, 
2) երեք տարի ներկայացնում են կրթության ոլորտում քաղաքացիների շահերը:

Խորհրդի կազմում` որպես կրթության ոլորտի գիտական կազմակերպության ներկայացուցիչ ընդգրկվելու հայտ կարող են ներկայացնել այն գիտական կազմակերպությունները, որոնք՝
1) համապատասխան գործունեությամբ են զբաղվում ոչ պակաս, քան 5 տարի,
2) չեն հանդիսանում լիազոր մարմնի կամ տեսչական մարմնի վերահսկողության բնագավառի քաղաքականությունը մշակող պետական կառավարման մարմնի ենթակայությամբ գործող մարմնի կամ կազմակերպության աշխատող:


Eligible Countries
Host Country
Publish Date
September 15, 2017
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up