ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության տեսչական մարմին  Follow

Կրթության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմումների ընդունելություն 2017 թ.

Publish Date: Sep 15, 2017

Deadline: Oct 09, 2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի, 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 18.06.2015թ. թիվ 677-Ն որոշման համաձայն Կրթության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդում /այսուհետ՝ Խորհուրդ/ ընդգրկվելու նպատակով համապատասխան ոլորտում գործունեություն իրականացնողների իրավունքների պաշտպանութուն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, գործարար շահերը ներկայացնող միավորումների և գիտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարող են ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել դիմում և իրենց կողմից հետապնդվող նպատակների և խնդիրների, դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացված կամ իրականացվող ծրագրերի, դրանց բովանդակության, իրականացման ժամանակահատվածի և ստացված արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն` taron.hakobyan@gov.am հասցեով կամ փաստաթղթերն ուղարկել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի տեսչական բարեփոխումների խումբ (Հասցե` Կառավարական տուն 1, 0010 Հեռ. 011-597-219): Դիմումների ներկայացման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ը:

Խորհրդի կազմում` որպես կրթության ոլորտում գործունեություն իրականացնողների իրավունքների պաշտպանություն իրականացնող հասարակական կազմակերպության, ինչպես նաև գործարար միավորումների ներկայացուցիչ ընդգրկվելու հայտ կարող են ներկայացնել այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք`
1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեություն են ծավալում տեսչական մարմնի կողմից վերահսկողություն իրականացվող ոլորտներում առնվազն 1 տարի, 
2) երեք տարի ներկայացնում են կրթության ոլորտում քաղաքացիների շահերը:

Խորհրդի կազմում` որպես կրթության ոլորտի գիտական կազմակերպության ներկայացուցիչ ընդգրկվելու հայտ կարող են ներկայացնել այն գիտական կազմակերպությունները, որոնք՝
1) համապատասխան գործունեությամբ են զբաղվում ոչ պակաս, քան 5 տարի,
2) չեն հանդիսանում լիազոր մարմնի կամ տեսչական մարմնի վերահսկողության բնագավառի քաղաքականությունը մշակող պետական կառավարման մարմնի ենթակայությամբ գործող մարմնի կամ կազմակերպության աշխատող:

Similar Opportunities


Disciplines

Education

Eligible Countries

Armenia

Armenia

Host Countries

Armenia

Armenia