«Միացի՛ր համայնքին» ծրագրի կամավորների հավաքագրում, «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ

KASA Swiss Humanitarian Foundation Armenia


Deadline:

September 28, 2018


Opportunity Cover Image - «Միացի՛ր համայնքին» ծրագրի կամավորների հավաքագրում, «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ

«ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամը «Միացի՛ր համայնքին» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է կամավորների հավաքագրում՝ տեղահանված անձանց աշխատանքային ուղղորդման նպատակով:

Ծրագրի նպատակն է կամավորների օգնությամբ «Հատուկ կացարան»-ի բնակիչներին օգնել աշխատանքային հմտությունների զարգացման հարցում, և տրամադրել անհատական և խմբային խորհրդատվություն՝ աշխատատեղեր փնտրելու, դիմելու կարգի, անհրաժեշտ փաստաթղթեր նախապատրաստելու, հարցազրույցներին մասնակցելու հարցերում:

«Հատուկ կացարանի» բնակիչները փախստականի կամ ապաստան հայցողի կարգավիճակ ունեցող անհատներ կամ ընտանիքներ են, ովքեր Հայաստան են տեղահանվել տարբեր երկրներից:   

Կամավորից պահանջվող որակավորումներն ու հմտությունները.

  1. Տիրապետել հետևյալ լեզուներից առնվազն մեկին – ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, արաբերեն, պարսկերեն, թուրքերեն

  2. Ունենալ միջմշակութային միջավայրում աշխատելու փորձ

  3. Տիրապետել բանավոր հաղորդակցության հմտություններին, Հայաստանի աշխատանքային միջավայրին

  4. Ունենալ կոնֆլիկտների հաղթահարման հմտություն

  5. Խմբավարության, թիմային աշխատանքի փորձը կդիտվի որպես առավելություն

  6. Խոցելի խմբերի հետ աշխատանքը կդիտվի որպես առավելություն:

Ծրագրի տևողությունը երեք ամիս (հոկտեմբերից դեկտեմբեր) է՝ ամսական 10-15 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ: Կամավորը կազմակերպելու և անց է կացնելու աշխատանքային հմտությունների վերաբերյալ հանդիպումներ, ինչպես նաև տրամադրելու է անհատական և խմբային ուղղորդում «Հատուկ կացարանի» բնակիչների համար:

Ծրագրի սկզբում կամավորները կանցնեն համապատասխան վերապատրաստում: Ծրագրի ավարտին նրանց կտրվի վկայական։

Ծրագիրն իրականացվում է «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի կողմից` ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի աջակցությամբ:

Եթե ցանկանում եք մասնակցել ծրագրին որպես կամավոր, խնդրում ենք լրացնել հայտադիմումը`  մինչև սեպտեմբերի 28-ը ներառյալ։

Ուշադրություն, ծրագրի մասնակցության համար դիտարկվելու են առաջին 100 հայտադիմումները: Միայն ընտրված մասնակիցները կհրավիրվեն հարցազրույցի: