«Հայաստանում եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամը հայտարարում է ընդունելություն

Publish Date: Jun 04, 2015

«ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ

Հայտարարում է 2015-2016 ուստարվա ընդունելություն հետևյալ բաժիններում` 

  • Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ- 3տարի
  • Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում -4 տարի
  • Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր-4տարի
  • Մենեջմենթ / կառավարում-3 տարի
  • Իրավագիտություն -2 տարի /միայն 12 -ամյա կրթության հիմքով/
  • Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում -4 տարի
  • Թարգմանություն և գործավարություն – 4 տարի

Քոլեջում կրթությունը իրականացվում է խորացված անգլերենի ուսուցմամբ

Քոլեջն իրականացմում է միջին մասնագիտական կրթություն և ընդունելությունը կատարվում է հիմանական կրթության վկայականի /9-րդ դասարանն ավարտելուց հետո/ ,ինչպես նաև միջնակարգ կրթության վկայակնի հիման վրա /12-րդ դասարանն ավարտելուց հետո/:

Քոլեջը համագործակցում է Լեհաստանի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն հետ:

Բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողները հնարավորություն են ստանում իրենց ուսումնական պրակտիկան անցկացնել Եվրոպայում:

Շրջանավարտներին շնորհվում է հայկական և եվրոպական դիպլոմներ:

 

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

0037 Երևան,Դավիթ Անհաղթի 10, թիվ 3 մասն.                            0037 Yerevan, Davit Anhaght 10, 3 bl.

Հեռ.՝ + 374 10-24-53-74 ; +374 10-24-63-74                                  Tel: + 374 10-24-53-74 ; +374 10-24-63-74

Similar Opportunities