Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Հանրային դասախօսութիւն - Միջմայրցամաքային կենցաղ մը. Մարգարա Աւագշէնցի՝ ֆրանսական արեւելահնդկական ընկերութեան հայ տնօրէնին համաշխարհային միկրոպատմութիւնը (1668-1688)


Disciplines:


Opportunity Cover Image - Հանրային դասախօսութիւն - Միջմայրցամաքային կենցաղ մը. Մարգարա Աւագշէնցի՝ ֆրանսական արեւելահնդկական ընկերութեան հայ տնօրէնին համաշխարհային միկրոպատմութիւնը (1668-1688)

«Այս զեկուցումը կ՚ուսումնասիրէ համաշխարհային կենցաղը թանկագին քարերու Նոր Ջուղայեցի վաճառական Մարտիրոս Մարգարա Աւագշէնցի (Martin Marcara Avachintz), որ 1668-ին Ժան Բատիստ Կոլբերի ֆրանսական արեւելահնդկական ընկերութեան (Compagnie des Indes Orientales) առաջին տնօրէնը եղաւ։
Զեկուցումը կ՚անդրադառնայ 1676-1688 թթ. Փարիզի մէջ Մարգարայի զգայացունց դատի արձանագրութիւններուն
(factums կամ mémoires judiciares)։

Հայ տնօրէնը ֆրանսական արեւելահնդկական ընկերութեան դէմ դատ բացած էր 1670-ին Հնդկաստանի մէջ իր ապօրինի կալանաւորման ու այնուհետեւ ընկերութեան նաւերէն մէկուն մէջ վերջինին կողմէ տարիներով գերի պահուելուն եւ կրած չարչարանքներուն համար։

Մարգարայի դատական արձանագրութիւններու եւ իր միջմշակութային, միջկայսերական եւ միջցամաքամասային կեանքի մանրապատմական
(microhistorical) ընթերցման մը ընդմէջէն, զեկուցումը կը փորձէ օգտագործել Մարգարայի արտասովոր կեանքը իբր պարագայ մը այն երեւոյթին, որ Էդօարդօ Գրենդի եւ Կարլօ Գինզբուրգ կոչած են «բացառիկ սովորականը» (“l’eccezionale normale”), եւ որ կրնայ Եւրոպայի եւ Հնդկաց ովկիանոսի պատմութիւնները իրարու առնչելով լոյս սփռել վաղ արդի շրջանի համաշխարհային զարգացումներու աւելի լայն հարցերու վրայ»։


Host Country
Event Type
Publish Date
July 22, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up