Global Bridge  Follow

Աշխատանք - Նախադպորցական խմբի ուսուցիչ, «ԳԼՈԲԱԼ ԲՐԻՋ» կրթահամալիր

Publish Date: Nov 13, 2018

Deadline: Nov 30, 2018

Նախադպորցական խմբի ուսուցչի

թափուր աշխատատեղ  «ԳԼՈԲԱԼ ԲՐԻՋ» կրթահամալիրում:

Թեկնածուներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ.

- բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

- աշխատանքային փորձ (առնվազն 2-3 տարի)

- ինտեգրված դասեր պլանավորելու կամ վարելու փորձառություն

- հաղորդակցման զարգացած հմտություններ

- թիմում աշխատելու կարողություն

- կազմակերպչական, արագ կողմնորոշվելու հմտություններ և նախաձեռնողականություն,

- համակարգչային գրագիտություն:

Թեկնածուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ

- ստեղծագործական և վերլանհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ

- մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն

- ժամանակի կառավարման հմտություններ:

Ինչպես դիմել.

Նախադպրոցական խմբի ուսուցչի աշխատատեղին դիմել ցանկացողները պետք է սեղմեն հայտարարության ներքևում գտնվող APPLY ONLINE կոճակը և լրացնեն պահանջվող դաշտերը։

Apply to this Opportunity

Apply

Similar Opportunities


Eligible Countries

Armenia

Host Countries

Armenia