Գիտաժողով - Հասարակագիտություն առարկայի դասավանդման խնդիրները ԲՈՒՀ-ում և դպրոցում, 25 մարտ 2016 թ., Երևան

Publish Date: Jan 19, 2016

Deadline: Mar 06, 2016

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

«Հասարակագիտություն առարկայի դասավանդման խնդիրները ԲՈՒՀ-ում և դպրոցում»

Երևան, 25 մարտի, 2016 թ.

Կազմակերպիչներ՝

 • Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ
 • Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն - ՍԻՎԻՏԱՍ, ՀԿ

Վայրը՝

 • Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Նպատակը՝

 • Քննարկել հասարակագիտություն առարկայի դասավանդման խնդիրները
 • Առաջարկել դասավանդման ավելի արդյունավետ մեթոդներ
 • Զարգացնել համագործակցությունը հասարակագիտության առարկայով հետաքրքրված կառույցների, գիտնականների, ուսուցիչների միջև

Զեկուցողների հոդվածները տպագրվելու են առանձին ժողովածուի տեսքով

 • Հոդվածը պետք է ունենա A4 (210x297) չափի տպագիր մինչև 15 էջ ծավալ, վերևից, ներքևից, աջից և ձախից` 20 մմ:
 • Տառատեսակը՝ հայերենը` GHEA Grapalat, ռուսերենը և անգլերենը` Times New Roman, տառաչափը` 12, միջտողային հեռավորությունը` 1.5, տողերի հավասարեցումը` աջ և ձախ կողմերին`առանց տողադարձի:
 • Հոդվածի վերնագիրը գրել գլխատառերով, վերնագրից հետո` հոդվածի հեղինակի անունը, հայրանունը, ազգանունը, բանալի բառերը` 10 բառից ոչ ավելի, որից հետո հոդվածի բովանդակությունը:
 • Բոլոր ծանոթագրություններն ու հղումները պետք է տրվեն տողատակում, յուրաքանչյուր էջից կատարելով հղման նոր համարակալում։
 • Հոդվածը պետք է ունենա հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ամփոփումներ:
 • Յուրաքանչյուր հոդվածի վերջում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով պետք է ներկայացված լինի հեղինակի մասին տեղեկատվություն՝ գիտական կոչում, աստիճան, պաշտոն, կազմակերպություն, գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ, էլեկտրոնային հասցե:

Հոդվածներն ընդունվում են մինչև 06 մարտի, 2016 թ.

Հոդվածներն ուղարկել dhre.center@civitasarmenia.am էլեկտրոնային հասցեին:

Գիտաժողովը կազմակերպվում է «Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքի կրթությունը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում՝ ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամի աջակցությամբ:

Similar Opportunities


Disciplines

Education

Host Countries

Armenia

Conference Types

Call for Papers