Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Դասընթացներ Հայ-հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոնում

Enterprise Incubator Foundation (EIF)Opportunity Cover Image - Դասընթացներ Հայ-հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոնում
Հարգելի ընկերներ,
 
Ուրախ ենք Ձեզ տեղեկացնել, որ Հայ-հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոնը և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամը հայտարարում են հետևյալ դասընթացների մեկնարկը`
 
 
Տևողություն` 48 ժամ / 16 դաս
Արժեքը`55 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)
 
 
Տևողություն`48 ժամ / 16 դաս
Արժեքը` 54 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)

 

 
Տևողություն` 20 ժամ / 10 դաս
Արժեքը` 41 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)
 
 
Տևողություն` 20 ժամ / 10 դաս
Արժեքը` 39 000 ՀՀԴ (ամբողջ կուրսի արժեքը)
 
 
Տևողություն` 24 ժամ / 12 դաս
Արժեքը` 55 000 ՀՀԴ (ամբողջ փուլի արժեքը)
 
 
Տևողություն` 36 ժամ / 12 դաս
Արժեքը` 59 000 ՀՀԴ (ամբողջ կուրսի արժեքը)

 

 
Տևողություն` 16 ժամ / 8 դաս
Արժեքը` 40 000 ՀՀԴ (ամբողջ կուրսի արժեքը)
 
Դասընթացների մասին մանրամասն տեղեկատվության համար այցելե`ք մեր ինտերնետային կայքէջ`http://www.aitc.am
 
Իսկ եթե արդեն որոշել եք մասնակցել, գրանցվելու համար սեղմեք այստեղ
 
Խնդրում ենք գրանցվել հնարավորինս շուտ՝ հաշվի առնելով, որ տեղերը սահմանափակ են:
Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն:
 
Հարցերի դեպքում, կարող եք զանգահարել մեզ +374 10 55 68 10 հեռախոսահամարով կամ պարզապես այցելեք մեզ:
 
Հարգանքով՝
Հայ-Հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոն

Publish Date
March 05, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up