Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Դասախոսություն - Հետազոտողը և դաշտը. բռնությամբ տարանջատված հասարակությունների ուսումնասիրության մարտահրավերները (Հյուսիսային Իռլանդիա, Լիբանան), Երևան


Disciplines:


Opportunity Cover Image - Դասախոսություն - Հետազոտողը և դաշտը. բռնությամբ տարանջատված հասարակությունների ուսումնասիրության մարտահրավերները (Հյուսիսային Իռլանդիա, Լիբանան), Երևան

Մարչելլո Մոլլիկայի դասախոսությունը «Հետազոտողը և դաշտը. բռնությամբ տարանջատված հասարակությունների ուսումնասիրության մարտահրավերները (Հյուսիսային Իռլանդիա, Լիբանան)» թեմայով բարձրացնելու դաշտային աշխատանքի մի շարք մեթոդական խնդիրներ, որոնց հաճախ բախվում են այն հետազոտողները, որ աշխատուն են հակամարտող կամ բաց կոնֆլիկտ պարունակող միջավայրերում։

Մարչելլո Մոլլիկան Ֆրիբուրգի (Շվեյցարիա) և Պիզայի (Իտալիա) համալսարանների դասախոս է: Հետազոտական հետաքրքրությունները վերաբերում են Հյուսիսային Իռլանդիայի, Մերձավոր Արևելքի կոնֆլիկտների, բռնությունների ու քաղաքական մարդաբանությանը:

Դասախոսությունը լինելու է անգլերեն՝ հայերեն թարգմանությամբ։


Host Country
Event Type
Publish Date
September 25, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up