Ameriabank CJSC  Follow

Աշխատանք - Ադմինիստրատոր, Ամերիաբանկ

Publish Date: Oct 25, 2016

Deadline: Nov 06, 2016

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Ադմինիստրավորման  բաժին

ՊԱՇՏՈՆԸ` Ադմինիստրատոր

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հիմնական մշտական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
 • Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Իրականացնում է ՀԾ-Բանկ 4.0 Գործառնական օր  համակարգի ադմինիստրավորում:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Հայկական Ծրագրեր «Գործառնական օր» ծրագրում կատարում է իր իրավասությունների սահմաններում գործառնություններ;
 • Գործառնական օրվա ամփոփման աշխատանքների կատարում`
  • Օրվա ամփոփման աշխատանքների սահմանում
  • Առաջադրանքների ձևավորում, գործարկում
  • Գործառնական օրվա փակում/բացում
  • հաշիվների վերագնահատում
  • Պարբերական վճարման հանձնարարագրերի կատարում,
  • Ենթահամակարգերի բոլոր մոդուլներում պարտքերի մարում, տոկոսի հաշվարկում, գնի ճշտում, գծի դադարեցում, պայմանագրի փակում
  • Ակտիվների դասակարգում, պահուստավորում
  • Օրվա փակման ժամանակ առաջացած խնդիրների/սխալների ամփոփում/վերլուծում, սխալների ներկայացում համապատասխան ստորաբաժանմանը շտկման նպատակով,
 • Իրականացնում է օգտագործողների խորհրդատվություն, համակարգի օգտագործման առավել հարմար տարբերակների առաջարկ;
 • Տվյալների արտահանում Ինտերնետ Բանկ համակարգ
 • Տվյալների արտահանում OLAP
 • ՀՀԿԲ փոխարժեքների ներմուծում և հաշիվների վերագնահատում, արժեթղթերի եկամտաբերության կորի և Ռեգիստրի մուտքային արժեքների ներմուծում   համակարգ
 • Համակարգային աշխատանքներ`
  • Օգտագործողների նկարագրվող հաշվետվություններ
  • Փաստաթղթերի ղեկավարում
  • Համակարգային նկարագրությունների ընդլայնումներ
  • Միացումների ղեկավարում
  • Փաստաթղթերի տպելու ձևանմուշների ղեկավարում
  • Կոմունալ վճարումների կարգաբերումներ
  • Նոր տարբերակների, տարբերակների թարմացումների թեսթավորման կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում
  • Այլ համակարգերի հետ ինտեգրման աշխատանքներին մասնակցում
  • Գործառնական օր համակարգից արտահանվող ձևանմուշների ձևավորում, ներմուծում համակարգ
  • Օգտագործողներին աջակցության ցուցաբերում, համակարգում ծագած խնդիրների վերլուծություն

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 • Բարձրագույն տեխնիկական կամ տնտեսագիտական կրթություն
 • Նվազագույնը 2 տարվա համապատասխան փորձ
 • Բանկերի և բանկային գործունեության մասին օրենքների և նորմատիվ ակտերի իմացություն
 • ՀԾ Բանկ 4.0 համակարգի լավ իմացություն
 • Համակարգչից օգտվելու համար նվազագույն գիտելիքներ
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ և կիրթ պահելաձև
 • Ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
 • Թիմային աշխատանքի ունակություններ
 • Արագ որոշումներ կայացնելու, խնդրահարույց իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ` Բանկի S դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան:

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել ներքևի APPLY ONLINE կոճակի վրա և հետևյալ լրացված դիմում/հայտի ձևը ինչպես նաև CV-ն տեղադրել սահմանված դաշտերում:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia