Ameriabank CJSC  Follow

Աշխատանք - Հաճախորդների ներգրավման մասնագետ, Ամերիաբանկ

Publish Date: Sep 22, 2016

Deadline: Sep 30, 2016

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Զարգացման դեպարտամենտ

ՊԱՇՏՈՆԸ` Հաճախորդների ներգրավման մասնագետ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
 • Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈւՆ` աշխատակցի հիմնական պարտականությունն է մշակել և անընդմեջ թարմացնել պոտենցիալ հաճախորդների, առկա և հեռացած հաճախորդների բազաները և մասնակցել թիրախային խմբերի կարիքների բացահայտմանը, կազմակերպել հանդիպումներ պոտենցիալ հաճախորդների հետ և ներկայացնել Բանկի կողմից առաջարկվող ծառայությունները, կազմել հաճախորդների ներգրավման թիմի զեկույցները:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Մշակել և անընդմեջ թարմացնել պոտենցիալ հաճախորդների, առկա և հեռացած հաճախորդների, ռեսուրսների, գործընկերների տվյալների բազան և առաջարկել պոտենցիալ հաճախորդներին ներգրավելու արդյունավետ միջոցներ
 • Օգտվելով ներքին և արտաքին տեղեկատվական աղբյուրներից` հավաքագրել հաճախորդների և նրանց գործունեության մասին հավելյալ տեղեկություններ, համեմատել «սև ցուցակ» տվյալների բազայում ընդգրկված հաճախորդների ցանկերի հետ
 • Պատրաստել ու կազմել համապատասխան ներկայացուցչական և վաճառքի խթանման համար նախատեսված նյութեր, ներառյալ տպագրական նյութերը, հաճախորդներին ուղղված նամակներ և նամակ-առաջարկներ, PPT և այլ անհրաժեշտ նյութեր
 • Հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացնել հանդիպումներ, այցելություններ, ներկայացնել Բանկը և Բանկի ծառայությունները, տրամադրել Բանկի վերաբերյալ անհրաժեշտ մանրամասն տեղեկատվություն` հետագա համագործակցության նպատակով, վաճառել Բանկի ծառայությունները
 • Ապահովել տարեկան պլանով նախատեսված նոր հաճախորդների ներգրավման ծավալը
 • Աջակցել ներգրաված հաճախորդների և Բանկի միջև երկարաժամկետ համագործակցության կայացմանը
 • Ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել կորպորատիվ հաճախորդներին առնչվող միջոցառումներ, ներկայացնել Բանկի նշանակալից նորություններիը, որոնք կարող են հետաքրքրել տվյալ հաճախորդին, կորպորատիվ հուշանվերներ և այլն
 • Կազմել և ներկայացնել Հաճախորդների ներգրավման թիմի կողմից կատարված աշխատանքի ամսական հաշվետվությունները և զեկույցները

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն /տնտեսագիտություն, կառավարում, ֆինանսներ, մարքեթինգ/
 • ՓՄՁ վարկերի մասով համապատասխան փորձ
 • Microsoft Office PPT ծրագրով նյութեր պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ
 • Նախագծերի մշակման և կառավարման հմտություններ
 • ՀՀ Բանկային օրենսդրության ընդհանուր իմացություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց կարողություն
 • Արդյունավետ բանակցություններ վարելու ձիրք
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածելակերպ
 • Աշխատանքի նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունք
 • Թիմում աշխատելու հմտություն և համագործակցելու ունակություն
 • Բազմախնդիր միջավայրում, սեղմ ժամկետներում և նպատակաուղղված աշխատելու ունակություն
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ` Բանկի S դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան:

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ`

Մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել ներքևի APPLY ONLINE կոճակի վրա և հետևյալ լրացված դիմում/հայտի ձևը ինչպես նաև CV-ն տեղադրել սահմանված դաշտերում:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia