Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության և քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ քննարկում, AUA

American University of Armenia (AUA)


Disciplines:

Event Date:

February 13, 2015, 15:30 - February 13, 2015, 17:35


Opportunity Cover Image - Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության և քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ քննարկում, AUAEvent Type
Publish Date
February 03, 2015
Link To Original
0 Comments