Վիճակագրական տվյալներ – ՀԱՍԱՐԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Publish Date: Jul 17, 2011

ՀԱՍԱՐԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԳՈՐԾԱԿԻՑ (IF) ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆԾՐԱԳԻՐ

ԱԳ_ՀԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.2

Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում

Facebook-յան նախաձեռնության շրջանակներում

Հայտարարված է հուլիսի 1-ին:

Վերջնաժամկետը`հուլիսի 10-ը

Ծրագրին մասնակցել են 18 երիտասարդ գիտնական:

Վեց երիտասարդ գիտնական արժանացել են խրախուսավճարի:

Ընդամենը ներկայացվել է 79 հրապարակման հղում:

Պայմաններին բավարարել են և խրախուսվել 10 հրապարակման հղում (9 հոդված, մեկը` համահեղինակությամբ):

1. Բոբոխյան Արսեն Ալեքսանդրի, պ.գ.թ.,ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
2. Բոյաջյան Վահե Սուրենի, բ.գ.թ., University of St. Andrews, Scotland
3. Կիրակոսյան Հասմիկ Ցոլակի, բ.գ.թ., ԵՊՀ, Իրանագիտության ամբիոն
4. Հովսեփյան Ռոման Աղասիի, գ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
5. Ոսկանյան Վարդան Ստեփանի, բ.գ.թ., ԵՊՀ, Իրանագիտության ամբիոն
6. Վարդանյան Արամ Ռոբերտի, պ.գ.թ., Հայ-Գերմանական Համալսարան

Խրախուսվող հրապարակումները

  1. Anatolian Studies, 2009, 59, 19-50
  2. Iran and the Caucasus, 2007, 11, 1, 57-61
  3. Iran and the Caucasus, 2007, 11, 1, 121-125 (երկու դիմորդ)
  4. Iran and the Caucasus, 2007, 11, 2, 249-254
  5. Journal of Human Evolution, 2008, 55, 5, 803-816
  6. The Numismatic Chronicle, 2009, 169, 245-260
  7. The Numismatic Chronicle, 2009, 169, 261-267
  8. The Numismatic Chronicle, 2010, 170, 355-374
  9. Vegetation History and Archaeobotany, 2008, 17, 1, 63-71

 

Մրցույթի վիճակագրություն

Աղյուսակ 1: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գերատեսչությունների

  դիմորդ շահող տոկոս
ՀՀ ԳԱԱ 7 2 28.6
ԵՊՀ 4 2 50.0
այլ բուհեր 5 2 40.0
այլ կազմակերպություններ 2 - -
ընդամենը 18 6 33.3

Աղյուսակ 2: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ կազմակերպությունների

  դիմող շահող
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ 2 -
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ին. 1 -
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ 3 2
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ 1 -
ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ 3 2
ԵՊՀ, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ 1 -
Եվրասիա միջազգային համալսարան 1 -
Հայ-Գերմանական համալսարան 1 1
Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 1 -
ՀՀ նախագահի աշխատակազմ 1 -
Եվրոմիության անդրսահմանային գետերի կառավարման ծրագիր 1 -
Արցախի պետական համալսարան 1 -
University of St. Andrews, Scotland 1 1
ընդամենը 18 6

Աղյուսակ 3: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ սեռի

  դիմորդ շահող տոկոս
իգական 6 1 16.7
արական 12 5 41.7
ընդամենը 18 6 33.3

Աղյուսակ 4: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտական աստիճանի

  դիմորդ շահող տոկոս
մագիստրոս 6 - -
թեկնածու 12 6 50
ընդամենը 18 6 33.5

 

Աղյուսակ 5: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ ծննդյան թվի

ծննդյան թիվ դիմողների քանակը շահողների քանակը
1972 1 1
1973 2 -
1974 1 1
1975 3 1
1977 2 1
1978 2 1
1979 2 -
1980 1 1
1982 3 -
1985 1 -

Աղյուսակ 6: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստգիտության ճյուղերի

  դիմորդ շահող տոկոս
սոցիալ 6 - -
հումանիտար 13 6 46.2
ընդամենը 18 6 33.3

Աղյուսակ 7: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստգիտության բնագավառի

գիտության բնագավառ դիմորդ շահող տոկոս
քաղաքագիտություն 3 - -
իրավագիտության 2 - -
հոգեբանություն, մանկավարժություն 1 - -
լեզվաբանություն (իրանական) 4 3 75
հնագիտություն (դրամագիտություն) 2 2 100
հնագիտություն (հնեաբանություն) 2 1 50
պատմություն 4 - -
ընդամենը 18 6 33.3

Աղյուսակ 8: Մասնակիցների բաշխումը ըստ ներկայացված հրապարակումների քանակի:

Մեկ մասնակցի կողմից ներկայացված հրապարակումների քանակը Մասնակիցների քանակը
5-ից ավելի 3
5 2
4 2
3 4
2 4
1 3
Ընդամենը 18

Աղյուսակ 9: Մասնակիցների բաշխումը ըստ հաշվառված հրապարակումների քանակի:

Մեկ մասնակցի հաշվառված հրապարակումների քանակը Մասնակիցների քանակը
3 1
2 2
1 3
Ընդամենը 6

Աղյուսակ 10: Համեմատություն բնական գիտությունների մրցույթի հետ

  բնական հասարա-կական
Մրցույթի տևողությունը 12 օր 10 օր
Տարիքային սահմանափակում, մինչև 35 42
Հաշվարկվող հրապարակումների ժամանակահատվածը 1տարի 7.5 տարի
Դիմորդների թիվը 133 18
Խրախուսվածների թիվը 95 6
Ներկայացված հղումների թիվը 298 79
Խրախուսված հղումների թիվը 172 10
Իգական սեռի դիմորդների տոկոսը 41.3 33.3
Իգական սեռի խրախուսվածների տոկոսը 41.1 16.7
Թեկնածուի գիտական աստիճան չունեցող դիմորդների տոկոսը 58.6 33.3
Թեկնածուի գիտական աստիճան չունեցող խրախուսվածների տոկոսը 56.8 0
Դիմորդների համահեղինակությամբ ներկայացրած հրապարակումների տոկոսը 27.9 1.2
Դիմորդների համահեղինակությամբ խրախուսված հրապարակումների տոկոսը 28.5 11.1

Ծրագրին ներկայացվել էր 79 հրապարակման հղում, սակայն պայմաններին բավարարում էին ու հաշվառվեցին ընդամենը 10 հրապարակման հղում, որոնցից երկուսը նույն հոդվածն է (համահեղինակությամբ):

Մերժման պատճառները հետևյալն էին.

պատճառ քանակ
Հրապարակման տարեթիվը 2005 թվականից առաջ էր 2
Հրապարակումը ոչ թե հոդված է, այլ գիտաժողովի նյութ կամ թեզիս 6
Հրապարակումը ազդեցության գործակից չունեցող ամսագրում է 65
Ընդամենը 73

Similar Opportunities