«Իրան և Կովկաս» միջազգային գրախոսվող պարբերականի 15-ամյակը

Publish Date: Jun 15, 2011

2011թ. լրանում է «Իրան և Կովկաս» միջազգայինգրախոսվող արևելագիտական պարբերականի 15-ամյակը (Iran and the Caucasus, ed. by Garnik S. Asatrian, Brill Academic Publishers, Leiden-Boston)։

Iran and the Caucasus  – ը հրատարակվում է համաշխարհայինամենահեղինակավոր և ամենահին արևելագիտական հրատարակչություններիցմեկի՝ ԲՐԻԼԼ-ի (Brill Academic Publishers, Leiden-Boston) կողմից (տես՝www.brill.nl/ic

«Իրան և Կովկաս»  հանդեսը հիմնադրել և մինչ օրս խմբագրում է ԵՊՀիրանագիտության ամբիոնի վարիչ, Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնիտնօրեն, պրոֆ. Գառնիկ Ասատրյանը, իսկ հանդեսի խմբագրական խորհուրդնընդգրկում է համաշխարհային արևելագիտության առավել հայտնիներկայացուցիչներին՝ ինչպես իրանագիտության, այնպես էլկովկասագիտության, թյուրքագիտության, սեմագիտության և հնդկագիտությանբնագավառներից֊։

Iran and the Caucasus  – ը հայաստանյան ծագում ունեցող միակհասարակագիտական պարբերականն է, որ ունի ազդեցության գործակից(Impact Factor -http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16800154734&tip=sid&clean=0) և հաշվառված ու ինդեքսավորված է Arts and Humanities Citation Index, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences, Linguistic Bibliography և Scopus գիտական ցանցերում ու պահոցներում։Պարբերականի հոդվածները վճարովի հիմունքներով կարելի է ձեռք բերելhttp://www.ingentaconnect.com/content/brill/ic ինչպես նաև 1997-2005թվականների հոդվածները JSTOR-ից և 2001-2010 թվականների հոդվածներըEBSCOHOST-ից։

Ներկայումս Iran and the Caucasus -ը արևելագիտական ամենահեղինակավոր ևառավել հստակ պարբերականությամբ հրատարակվող ակադեմիականհանդեսն է աշխարհում։

2011թ. հուլիսի 1-2-ը Երևանում անց է կացվելու միջազգային գիտականհամաժողով՝ նվիրված «Իրան և Կովկաս» պարբերականի 15-ամյակին, որիկազմակերպիչներն են ԲՐԻԼԼ ակադեմիական հրատարակչությունը, «Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնը» և «Ակադեմիականհամագործակցության և օժանդակության հայկական ԱՐՄԱԿԱԴասոցիացիան»։ Այս գիտական միջոցառմանը մասնակցելու են մոտ 15երկրներից ավելի քան 60 գիտնականներ։ Համաժողովի գործընկերներն են«Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը» և Երևանի «Անի» հյուրանոցը։

Similar Opportunities