«Սուրբ Էջմիածին և Սուրբ Սարգիս Զօրավար» տպարանի 350-ամյակին նվիրված գիտաժողովի ծրագիր, 7-9 հոկտեմբերի, 2010 թ., Սուրբ Էջմիածին

Publish Date: Oct 06, 2010

Event Dates: from Oct 07, 2010 12:00 to Oct 09, 2010 12:00

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԱՆ 500-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

Գ Ի Տ Ա Ժ Ո Ղ Ո Վ

ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՄՍՏԵՐԴԱՄԻ ՀԱՅՈՑ

«ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԶՕՐԱՎԱՐ»

ՏՊԱՐԱՆԻ 350-ԱՄՅԱԿԻՆ

7-9 հոկտեմբերի, 2010 թ.

Սուրբ Էջմիածին

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7.

11.00-11.30. Բացման խոսք – Տ. Ասողիկ քահանա Կարապետյան

Ողջույնի խոսքեր

Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյան

Առաջին նիստ.

Նախագահողներ` Տ. Տաթև վարդապետ Հակոբյան և Ռենե Բեքյու

11.30 – Տ. Ներսես ավագ քահանա Ներսիսյան – «Ինչպես տոնել Հայկական

տպագրության 400-ամյա հոբելյանը. Թովմաս և Ղուկաս Վանանդեցիների

ավանդը»

12.00 - Ազատ Բոզոյան – «Ամստերդամյան տպագրության առաջին փուլը և Մայր

Աթոռ Սբ Էջմիածինը»

12.30 - Էլիզ Թաջիրյան -  «Սբ Էջմիածին և Սբ Սարգիս Զորավար տպարանը.

տիպաբանական վերլուծություն»

13.00 - Ամատունի Վիրաբյան - «XIX դ. Հայկական զանգվածային գրահրատարակչությունն  Անդրկովկասում»

13.30 – Տիգրան Զարգարյան – «Հայ հնատիպ գրքի պահպանությունը

թվայնացման օգնությամբ. Ամստերդամի հրատարակությունների օրինակով»

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

14.00-15.00 – ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

Երկրորդ նիստ.

Նախագահողներ` Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Գրիգորյան և Ազատ Բոզոյան

15.00 – Գրիգոր Բրուտյան – «Տոմարական գրականությունն Ամստերդամի

տպագրություններում»

15.30 - Դավիթ Ղազարյան – «Ոսկանյան տպարանը և հայերեն հնատիպ

հմայիլները»

16.00 – Վարդան Դևրիկյան – «Գանձերի և չափածո մյուս ստեղծագործությունների

ամստերդամյան հրատարակությունները»

16.30 – Տ. Տաթև վարդապետ Հակոբյան – ««Մաշտոցի»` Ոսկան Երևանցու

հրատարակությունը»

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8.

11.00

Առաջին նիստ.

Նախագահողներ` Հ. Լևոն  Զեքիյան և Տ. Ասողիկ քահանա Կարապետյան

11.00 – Տ. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Գրիգորյան -  «Վանանդեցի հրատարակիչների

նպաստը հայ տպագրությանը»

11.30 – Ռենե Բեքյու – «Ամստերդամի տարալեզու հրատարակությունները 1620-1720  թթ. հայկական և հրեական հրատարակությունների համեմատական»

12.00 – Մանյա (Էռնա) Շիրինյան – ««Յաղագս առաքինութեանց» երկի հայերեն

թարգմանության առաջին` ամստերդամյան  հրատարակությունը»

12.30 – Արմեն Տեր-Ստեփանյան – «Առաքել Դավրիժեցու նորահայտ փիլիսոփայական երկը»

13.00 – Գայանե Պողոսյան – «Ամստերդամի հայկական տպարանի բնագիտական

հրատարակությունները»

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

14.00-15.00 – ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

Երկրորդ նիստ.

Նախագահողներ` Տ. Ներսես ավագ քահանա Ներսիսյան և Գրիգոր Բրուտյան

15.00 – Հ. Լևոն Զեքիյան – «Տպագրության արվեստը որպես գործոն և մղիչ

Հայոց վաղաժամ հարաբերակցության ու կենսունակ շփման Արևմտյան Եվրոպայի

արդիականացման շրջափուլին հետ»

15.30 - Արփենիկ Ղազարոսյան – «Հայ ձեռագրային ավանդների շարունակությունն

ամստերդամյան հրատարակություններում»

16.00 – Ռուբեն Գալչյան - «Ամստերդամի «Աշխարհացոյց» քարտեզը»

16.30 – Նորայր Պողոսյան – «Հայերեն հնատիպ գրքի հիշատակարանների

լեզուն»

17.00 – Տ. Տաթև վարդապետ Հակոբյան – «Ամստերդամի Հայկական տպագրության

դերը ժամանակի հոգևոր-մշակութային կյանքում»

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՓԱԿՈՒՄ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 9

10.30 – «Սբ Էջմիածնի լույսն Ամստերդամի հայոց տպարանից»խորագրով

ցուցահանդեսի բացում Մաշտոցյան Մատենադարանում

12.30 – Այցելություն Ուշիի Սբ Սարգիս եկեղեցի. հոգեհանգստյան արարողություն հայ տպագրիչների հիշատակին

18.30 – Համերգ նվիրված Հայկական տպագրության հիմնադրման 500-ամյակին (Կամերային երաժշտության տուն)

20.00 – Հրաժեշտի ընթրիք

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs