ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ՀԱՍԱՐԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԻՆԴԵՔՍԱՎՈՐՎՈՂ ԱՄՍԱԳՐԵՐՈՒՄ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

Publish Date: Oct 14, 2011

ՀԱՍԱՐԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԻՆԴԵՔՍԱՎՈՐՎՈՂ ԱՄՍԱԳՐԵՐՈՒՄ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.3

Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում

Facebook-յան նախաձեռնության շրջանակներում

 • Հայտարարված է հոկտեմբերի 2-ին:
 • Վերջնաժամկետը` հոկտեմբերի 12-ը
 • Ծրագրին մասնակցել է 7 երիտասարդ գիտնական:
 • Հինգ երիտասարդ գիտնական արժանացել են խրախուսավճարի:
 • Ընդամենը ներկայացվել է 22 հրապարակման հղում:
 • Պայմաններին բավարարել են և խրախուսվել 8 հրապարակում:

Մրցույթի հաղթողները

 1. 1. Համազասպ Գրիգորի Դանիելյան, ք.գ.թ., ՀՀ ԳՊԿ ԵՊՀ
 2. 2. Վարդան Լևոնի Ազատյան, Արվեստագիտության թեկնածու, Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա
 3. 3. Լուսինե Աշոտի Խանդանյան, մագիստրոս, Արաբկիր բժշկական կենտրոն
 4. 4. Արման Սամվելի Եղիազարյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳՊԿ ԵՊՀ
 5. 5. Արտակ Վլադիմիրի Մաղալյան, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Խրախուսվող հրապարակումները

Publication                                                                              Indexed at

 1. Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies, 55, 134-151IBSS
 2. Oxford Art Journal, 2010, 33, 2, 127-141 WOS, AHCI, SJR
 3. Human Affairs, 2009, 3, 289-296                                                       Springer (from 2011)
 4. Archives of Clinical Neuropsychology, 2011, 26, 2, 89-97 (ԱԳ=2,304)
 5. Bazmavep, Revue d’étude arméniennes, 2008, 166, 1-4, 101-116   ERIH
 6. Bazmavep, Revue d’étude arméniennes, 2005, 163, 1-4, 153-193   ERIH
 7. Bazmavep, Revue d’étude arméniennes, 2006, 164, 1-4, 262-292   ERIH
 8. Bazmavep, Revue d’étude arméniennes, 2009, 167, 1-4, 182-192   ERIH

 

Մրցույթի վիճակագրություն

Աղյուսակ 1: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գերատեսչությունների

  դիմորդ շահող տոկոս
ՀՀ ԳԱԱ 1 1 100
ԵՊՀ 2 2 100
այլ բուհեր 2 1 50
այլ կազմակերպություններ 2 1 50
ընդամենը 7 5 71.3

 

Աղյուսակ 2: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ սեռի

  դիմորդ շահող տոկոս
իգական 3 1 33.3
արական 4 4 100
ընդամենը 7 5 71.3

Աղյուսակ 3: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտական աստիճանի

  դիմորդ շահող տոկոս
մագիստրոս 3 1 33.3
թեկնածու 4 4 100
ընդամենը 7 5 71.3

 

Աղյուսակ 4: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ ծննդյան թվի

ծննդյան թիվ դիմողների քանակը շահողների քանակը
1975 1 -
1976 1 1
1977 2 2
1980 1 1
1984 2 1

Աղյուսակ 5: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտության ճյուղերի

  դիմորդ շահող տոկոս
հասարակական 4 2 50
հումանիտար 3 3 100
ընդամենը 18 6 71.3

Աղյուսակ 6: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտության բնագավառի

գիտության բնագավառ դիմորդ շահող տոկոս
քաղաքագիտություն 1 1 100
տնտեսագիտության 1 - -
հոգեբանություն 1 1 100
արվեստաբանություն 1 1 100
էկոլոգիա 1 - -
պատմություն 2 2 100
ընդամենը 7 5 71.3

 

Աղյուսակ 7: Մասնակիցների բաշխումը ըստ ներկայացված հրապարակումների քանակի:

Մեկ մասնակցի կողմից ներկայացված հրապարակումների քանակը Մասնակիցների քանակը
5 2
4 1
3 2
2 -
1 2
Ընդամենը 7

 

Աղյուսակ 8: Մասնակիցների բաշխումը ըստ հաշվառված հրապարակումների քանակի:

Մեկ մասնակցի հաշվառված հրապարակումների քանակը Մասնակիցների քանակը
3 1
2 1
1 3
Ընդամենը 8

Ծրագրին ներկայացվել էր 22 հրապարակման հղում, սակայն պայմաններին բավարարում էին ու հաշվառվեցին ընդամենը 8 հրապարակում:

Մերժման պատճառները հետևյալն էին.

Պատճառ քանակ
Հրապարակումը ոչ թե հոդված է, այլ գիտաժողովի նյութ կամ թեզիս 5
Հրապարակումը չինդեկսավորվող ամսագրում է 9
Ընդամենը 22

Similar Opportunities