Տարոն թաղամասի այգու նախագծի մշակման բաց մրցույթ


Deadline:

September 10, 2011


See English text after Armenian.

Տարոն թաղամասի այգու նախագծի մշակման բաց մրցույթ
Վերջնաժամկետ՝ Սեպտեմբերի 10, 2011
Վայրը՝ Տարոն IV թաղամաս, Վանաձոր, ՀՀ 

Պաշտոնի Նկարագիր
Ճարտարապետ/դիզայներ

Ծրագրի համակարգողի, խորհրդատուների եւ շահառուների հետ անմիջական համագործակցության արդյունքում ճարտարապետ/դիզայները պատասխանատու է նախագծի առկա գաղափարների և ուրվագծերի հիման վրա իրականացնել ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաթեթի մշակումը։


Նախագծի նպատակները

Այգու տեսլականի մշակումը  նախագծի անբաժանելի մասն է հանդիսանում: Ճարտարապետ/դիզայները, ինչպես հատուկ է այս գործընթացին, պետք է օժտված լինի մշակելու հաշվի առնելով արդեն մշակված գաղափարների շրջանակում զարգացնել դրանք հատկապես կարևորելով կիրառական, թե բնապահպանական եւ թե ֆինանսական տեսանկյունից կայուն, շահագործման խնդիները՝ բխացնելով այն ապագա շահառուների պահանջներին համապատասխանեցնելուց։ 

Ծրագրի նպատակին հասնելու համար, ճարտարապետը պետք է մշակի նախագիծ, որն ուղղված կլինի հետեւյալ խնդիրներին.
- Համայնքի տեսլականը արտահայտել գծագրերում (տես կից փաստաթղթում),
- Հարգել պատմությունը, ինչպես նաեւ կարևորել մարդու իրավունքների շարժումը Հայաստանում,

- Ապահովել տարածքի օգտագործման նպատակահարմարությունը,
- Ստեղծել բացօթյա պասիվ եւ ակտիվ հնարավորություններ շահառուների համար։

Պահանջվող որակավորումները
Ճարտարապետ/դիզայները պետք է ներկայացնի իր կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների փաթեթները, ինչպես նաեւ ծրագրի՝ իր նախընտրած մոտեցման վերաբերյալ հետաքրքրության նամակ:

- Նվազագույնը մեկ տարվա փորձ տվյալ ոլորտում (բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճան)
- Թիմային աշխատանքի ունակություն,  
- Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի աշխանատքային մակարդակի իմացություն

Ընտրական  հանձնաժողով

Ծրագրի թեկնածուների ընտրությունը կկատարվի ընտրական հանձնաժողովի կողմից, որի կազմը բաղկացած կլինի Տարոն IV թաղամասի ներկայացուցչից, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի  ներկայացուցչից, եւ տվյալ ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող այլ մասնագետներից:

Ընտրական  հանձնաժողովի անդամներ են.
- Ջեյն Բրիտ Գրինվուդ, Ֆուլբրայթ կրթաթոշակ ստացած շրջանավարտ, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
- Սարհատ Պետրոսյան, «Սարհատ եւ ընկերներ» ՍՊԸ
- Վահագան, Տարոն IV համայնատիրության ղեկավար

- Արթուր Սաքունց,  Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար: 

Հայտերի ընդունման կարգը
Ռեզյումեները եւ պահանջվող աշխատանքների փաթեթները (PDF ֆորմատով) պետք է ուղարկվեն Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի էլեկտրոնային հասցեին՝ asadikyan@hcav.am։  Կընդունվեն միայն 5 մեգաբայթ ծավալից փոքր ֆայլերը:

Մրցույթի արդյունքների մասին կտեղեկացվեն միայն ընտրության առաջին փուլն անցած թեկնածուները:

* * *

Open Call for the design of a neighborhood park
Deadline Submission:  September 10, 2011

Location: Taron IV Community,  Vanadzor,  Armenia

Job Description:
Architect/designer responsible for drafting sketch ideas/design schematics into full project detailed construction drawings (architectural records) in collaboration with the project coordinator, client, and consultants.

Our Design Goals
An integral part of the design is developing a vision for the park. Inherent in this process is the ability to conceive a vision that is practical and sustainable from both an environmental and fiscal standpoint, affordable and one which provides flexibility for future uses.

To accomplish the objectives the architect is responsible for drafting a design that addresses the following goals:
- Integrate the community vision into the fabric of the design (see attachment)
- Honor the history and relevance of the Human Rights Movement in Armenia

- Provide for cost effective operational sustainability
- Create passive and active outdoor opportunities

Required Qualifications

Architectural Designers must submit portfolio of examples of their work from previous assignments as well as a statement of how they would approach the project.

- At least one year experience in the field (Bachelor or Master degree)
- Ability to work together as part of a collaborative team
- Fluency in Armenian and working knowledge of English    

Jury
A Jury will select the best candidate.  The Jury is comprised of a community representative from Taron IV, a representative of Helsinki Citizens Assembly- Vanadzor and qualified professionals in the field.
– Jane Britt Greenwood, AIA , Fulbright Scholar, Yerevan State University of Architecture and Construction
- Sarhat Petrosyan, Ph.D., Funding Partner, Sarhat and Partners
- Vahagan Community leader from Taron IV

- Artur Sakunts, Head of Helsinki Citizens’ Assembly, (HCAV) a Human Rights Organization

Application Procedure:

Please send your CV with relevant work examples in PDF format only, only files smaller then 5Mb will be taken to consideration to:  asadikyan@hcav.am

Only short listed candidates will be contacted.

>>> Sarhat Petrosyan // +374 93 776655 /// www.sarhat.am

Attachment(s) from Sarhat Petrosyan

1 of 1 File(s)Publish Date
August 23, 2011
0 Comments