Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ» թեմայով դասընթաց, ՀՌԿԿ-Հայաստան

Caucasus Research Resource Center (CRRC) - Armenia


Deadline:

September 28, 2015

Event Date:

October 01, 2015, 17:00 - October 02, 2015, 18:00


Opportunity Cover Image - «R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ» թեմայով դասընթաց, ՀՌԿԿ-Հայաստան

«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ» թեմայով դասընթաց

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը հրավիրում է

«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ»

թեմայով դասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Հաբեթ Մադոյանը (ՀԱՀ)

Վայր՝ՀՌԿԿ-Հայաստան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

Դասընթացի նկարագրությունը.

Դասընթացի նպատակը վիճակագրական վերլուծություն իրականացնող հետազոտողներին R վիճակագրական փաթեթի հնարավորություններին ծանոթացնելն է: Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն R վիճակագրական փաթեթով աշխատելու հիմունքներին, համակարգում պարզագույն վիճակագրական հաշվարկներ կատարելու ֆունկցիաներին և կկարողանան կառուցել ռեգրեսիոն մոդելներ:
Ուսուցման ընթացքում կօգտագործվեն R համակարգի փաթեթներին կցված տվյալների օրինակներ:

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը.

1-ը հոկտեմբեր.

R վիճակագրական վերլուծությունների համակարգի ներածություն: R Studio ծրագրային միջավայրի ակնարկ: Ծանոթություն R վիճակագրական փաթեթի համակարգի հետ:
Փոփոխականների, տվյալների և ֆունկցիաների տեսակները R համակարգում: Տվյալների ներբեռնումը և արտաբերումը R համակարգից: Գործողություններ փոփոխականների և մատրիցների հետ: Տվյալների վերափոխում R համակարգում:
Տվյալների բազաների միավորում, տվյալների առանձնացում և գրաֆիկական արտացոլում R համակարգում: Պարզագույն վիճակագրական հաշվարկներ R համակարգում՝ միջին թվաբանական, միջին քառակուսային շեղում: Աղյուսակների պատրաստում և արտաբերում R համակարգից: Պարզ գծային ռեգռեսիոն մոդելի կառուցում R համակարգում:

2-ը հոկտեմբեր.

Դասակարգող մոդելների (classification models) կառուցում R համակարգում: Բինար լոգիստիկ ռեգռեսիոն մոդելների կառուցում և կառուցած մոդելի դիագնոստիկա: Decision Tree մոդելների միջոցով բինար դասակարգող մոդելների կառուցում, ստացված մոդելների որակի ստուգում: Գծային դիսկրիմինանտ մոդելներ: Կլաստերային վերլուծության մոդելների օգտագործումը բինարային կանխատեսող մոդելներ կառուցելու համար:

Դասընթացավարի մասին.

Հաբեթ Մադոյանը տնտեսագիտության թեկնածու է (ԵՊՀ, 2007), դասավանդում է Կիրառական վիճակագրություն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ), աշխատել է «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոնում: Նա նաև վիճակագրական հետազոտություններով զբաղվող «Դեյթամոտուս» ընկերության համահիմնադիրն ու տնօրենն է: 2012թ. Միսսուրի-Կոլումբիա համալսարանից ստացել է Բիզնեսի կառավարման մագիստրոսի աստիճան:

Գրանցման համար լրացրե՛ք դիմումի ձևը:

Միայն ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

Դիմումների վերջնաժամկետը՝  28-ը սեպտեմբեր, 2015թ., ժամը 10:00:


Host Country
Event Type
Publish Date
September 11, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up