Rosgosstrakh Armenia  Follow

Փորձնակ IT դեպարտամենտում (տեղեկատվական անվտանգության ուղղությամբ), Rosgosstrakh-Armenia

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Փորձնակ IT դեպարտամենտում /տեղեկատվական անվտանգության ուղղությամբ/

Տևողությունը՝  6 ամսից-1 տարի 

Պարտականություններ

 • Ընկերության տեղեկատվական ռիսկերի նվազմանն ուղղված տեղեկատվական անվտանգության ապահովման քաղաքականության և ռազմավարական ուղղությունների մշակման  գործընթացին մասնակցություն
 • Մասնակցություն տեղեկատվական ռիսկերի բացահայտման և  գնահատման գործընթացներին
 • Բացահայտված ռիսկերի վերացմանը կամ նվազեցմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում
 • ՏՏ գործընթացների ուսումնասիրություն և  մասնակցություն իրականացվող  մոնիթորինգին
 • Մասնակցություն տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն ու պահպանմանն ուղղված դասընթացներին, հետագայում նմանատիպ դասընթացների անցկացում
 • Կապի արտաքին աղբյուրների լոգերի ուսումնասիրություն
 • Կրիտիկական համակարգի լոգերի ուսումնասիրություն
 • Տեղեկատվական անվտանգության նոր գործընթացների և տեխնոլոգիաների ներդրման առաջարկների ներկայացում ՝ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ընթացիկ մակարդակի բարելավման նպատակով
 • Մասնակցություն ելքային տեղեկատվության վերահսկողության  գործընթացին
 • Տեղեկատվական անվտանգության գծով պատահարների վերլուծության իրականացում և մասնակցություն համապատասխան ծրագրերի մշակման գործընթացում

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ISO \ IEC 27001 ստանդարտի վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ
 • Տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտների /ISO 27001, ITIL, COBIT/ վերաբերյալ որոշակի գիտելիքներ
 • Համակարգչային հմտություններ`ՏՏ անվտանգության կառավարման գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև ցանցերի  և համակարգերի ադմինիստրավորման վերաբերյալ գիտելիքների առկայություն
 • Տրամաբանական մտածողություն, ճկունություն
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Disciplines

IT

Host Countries

Armenia