Ohanyan College  Follow

Կենսաբանության և Քիմիայի ուսուցիչների թափուր աշխատատեղ «Օհանյան» կրթահամալիրում, Երևան

Publish Date: Aug 04, 2016

Deadline: Aug 15, 2016

1. Կենսաբանության ուսուցչի թափուր աշխատատեղ

«Օհանյան» կրթահամալիրում առկա է ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ուսուցչի թափուր երկարաժամկետ աշխատատեղ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • ուսումնական հաստատությունում դասավանդելու առնվազն հինգ տարվա փորձ,
 • աշխատանքի համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) և համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
 • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
 • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
 • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
 • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • ռուսաց լեզվի իմացություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություններ

2. Քիմիայի ուսուցչի թափուր աշխատատեղ

«Օհանյան» կրթահամալիրում առկա է ՔԻՄԻԱՅԻ ուսուցչի թափուր  երկարաժամկետ աշխատատեղ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • բարձրագույն համապատասխան մասնագիտական կրթություն,
 • դպրոցում դասավանդելու առնվազն հինգ տարվա փորձ,
 • աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) և համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
 • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
 • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
 • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
 • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • անգլերենի և ռուսաց լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

Ինչպես դիմել

Դիմելու համար խնդրում ենք սեղմել հայտարարության ներքևի APPLY ONLINE կոճակը, գրել համառոտ հետաքրքրության նամակ՝  նշելով, թե որ հաստիքին եք դիմում և համապատասխան դաշտում կցել ինքնակենսագրականը (CV)

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia