Միջազգային գիտաժողով «Վանի ինքնապաշտպանություն – 100», մայիսի 4-6 2015 թ., Երևան

Publish Date: Apr 29, 2015

Event Dates: from May 04, 2015 12:00 to May 06, 2015 12:00

Միջազգային գիտաժողով, նվիրված Վանի հերոսամարտի 100-ամյակին և Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2870-ամյակին

Կազմակերպիչներ.
«Վասպուրական» հայրենակցական միություն,
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ՝
Պատմության և Արևելագիտության ինստիտուտների մասնակցությամբ

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճ

Երևան, 2015 թ. մայիսի 4-6

ԾՐԱԳԻՐ

4 մայիսի


1-ին նիստ – ժ. 10.00 – 13.00
Բացման խոսք՝
Հարություն Մարության
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,
«Վասպուրական» հայրենակցական միություն
Ողջույնի խոսքեր՝
Յուրի Սուվարյան
ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների
ակադեմիկոս-քարտուղար
Աշոտ Մելքոնյան
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
Ռուբեն Սաֆրաստյան
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն

Զեկուցումներ (15-ական րոպե)
Նիստավար՝ Արսեն Բոբոխյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)

1. Լևոն Եպիսկոպոսյան, ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր
«Հայկական բարձրավանդակը որպես նեոլիթյան մարդու տեղաշարժման միջանցք»
2. Արսեն Բոբոխյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Թարմանա ծովը»
3. Երվանդ Գրեկյան, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Ուրարտական արքաների ժամանակագրության խնդիրները. նոր մոտեցումներ»
4. Տորք Դալալյան, Ֆրանսիայի գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոն (CNRS) (Փարիզ), պատմ. գիտ. թեկնածու
«Իշտարդուրի 1-ին արքան ըստ գրավոր աղբյուրների և պատմական ավանդության»
5. Սիմոն Հմայակյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Շամիրամի կերպարը և ջրանցքը «Ֆարհադ և Շիրին» պոեմում»
6. Հասմիկ Հմայակյան, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Վանա լճի ավազանին առնչվող հիմնական առասպելները (առասպելական սյուժեների դասակարգման ու տիպաբաժանման նախնական փորձ)»
7. Միքայել Բադալյան, «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան
«Վանի արևելյան ավազանը Խալդիի կերպարներն արտացոլող «տարածույթների» համատեքստում (Ք.ա. 830-810-ական թթ.)»
8. Վահե Սարգսյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
«Վասպուրականի տեղանունները սեպագիր արձանագրություններում»

Հարցեր և քննարկում

Ընդմիջում՝ 14.00 – 15.00

2-րդ նիստ (ժամը 15.00 – 17.00)
Նիստավար՝ Հայկ Ավետիսյան (ԵՊՀ)

1. Հայկ Ավետիսյան, Արտակ Գնունի, Արսեն Բոբոխյան, Երևանի պետական համալսարան ու ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. դոկտոր և պատմ. գիտ. թեկնածուներ
«Նախիջևանի պատմամշակութային նշանակությունը բրոնզի և երկաթի դարում»

2. Հայկ Հակոբյան, Երևանի պետական համալսարան, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Վանը և հին Հայաստանի զույգ քաղաքները»

3. Վրեժ Վարդանյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. դոկտոր
«Վասպուրականի նախարարական պետականությունը 8-րդ դարում»

4. Էլիզ Թաջիրյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Ֆրանսիացի դիվանագետ և ռազմական կոմիսար Ժակ Գասոյի (1547-1549 թթ.) ուղեգրական նյութերը

5. Մերուժան Կարապետյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Հայ դասական գրականության թվանշային գրադարան
«ԺԸ դարի Վանի երկրաշարժերն ու Կ. Պոլսի հայոց մարդահամարը»

Հարցեր և քննարկում

5 մայիսի

1-ին նիստ (ժամը 10.00 – 13.00)
Նիստավար՝ Գևորգ Ստեփանյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ)

1. Սուրեն Սարգսյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
««Մեծ վանեցին»՝ Մկրտիչ Փորթուգալյան»

2. Սուրեն Մանուկյան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
Նախապատրաստելով ցեղասպանությունը: «Ցեղասպանական միջավայրի ձևավորումը Օսմանյան կայսրությունում Վանի վիլայեթի օրինակով»

3. Հայկ Մարտիրոսյան, Ֆրիդրիխ-Ալեքսանդր համալսարան (Էռլանգեն-Նյուրնբերգ), պատմ. գիտ. թեկնածու
«Գերմանական միսիոներական ներկայացվածությունը Վանում մինչև 1915 թ. ամառը»

4. Անահիտ Խոսրոևա, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Ասորիների կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը Վանի նահանգում (19-րդ դարի վերջ - 20-րդ դարի սկիզբ)»

5. Աշոտ Մելքոնյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պատմ. գիտ. դոկտոր
«Վան-Վասպուրականի 1915 թ. ապրիլ-հուլիսյան իրադարձությունների արտացոլումը ռուս կազակ Ֆ. Ելիսեևի հուշերում»

6. Անուշավան Զաքարյան, ՀՀ ԳԱԱ «Պատմաբանասիրական հանդես», բանասիրական գիտ. դոկտոր
«Վանի ինքնապաշտպանությունը ականատեսների նկարագրություններում («Պաշարման 30 օրը» ռուսերեն հոդվածը)»

7. Վերժինե Սվազլյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր
«Վանի հերոսամարտն ըստ ականատես վերապրողների հուշ-վկայությունների»

8. Գևորգ Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. դոկտոր
«Համազասպ Սրվանձտյանց. կյանքն ու գործունեությունը»

Հարցեր և քննարկում

Ընդմիջում՝ 13.00 – 14.00

2-րդ նիստ (ժամը 14.00 – 17.00)
Նիստավար՝ Դավիթ Գասպարյան (ՀՀ ԿԳՆ ԱԻ)

1. Տիգրան Մաթոսյան, «Մասիս» փաստաթղթերի էլեկտրոնային շտեմարան գիտամշակութային հասարակական կազմակերպություն, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Կանխելով անորոշությունը: Մշակութային գիծ, որը փրկեց Վանը 1915-ին»

2. Սուսաննա Հովհաննիսյան, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, բանասիրական գիտ. դոկտոր
«Վանի վերջին հայ պարետը»

3. Ռուբեն Սահակյան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. դոկտոր
«Վասպուրականի 1918 թ. մարտյան նահանջը Պարսկաստան»

4. Լուսինե Ղուշչյան, Ռուսաստանյան ազգագրական թանգարան (Սանկտ-Պետերբուրգ)
«Традиционный армянский костюм жительниц Ванской области (по материалам экспедиции А. А. Миллера 1916 г.)»

5. Արփի Վարդումյան, Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
«Կոմիտասի և Տիգրան Չիթունու համագործակցությունը Վան-Վասպուրականի երգերի հավաքագրման ասպարեզում»

6. Անի Մխիթարյան, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան
«Հայ գաղթականների տարազը գեղանկարում (20-րդ դարի սկիզբ)»

7. Հրանուշ Խառատյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Արևմտահայերը ԽՍՀՄ քաղաքական բռնությունների համատեքստում (1920-ական – 1953 թ.)»

8. Արմենուհի Ստեփանյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Ծնունդով վանեցի ճարտարապետը՝ Արծրուն Գալիկյան»

9. Դավիթ Գասպարյան, ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ, բանասիրական գիտ. դոկտոր
«Գրական Վան-Վասպուրական»

Հարցեր և քննարկում

6 մայիսի

1-ին նիստ (ժամը 10.00 – 13.00)
Նիստավար՝ Սվետլանա Պողոսյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)

1. Ավետիս Հարությունյան, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
«Արևմտահայության 1914-15 թթ. կոտորածների դրդապատճառների կեղծարարության հարցի շուրջը (Վանի նահանգի օրինակով)»

2. Լիլիթ Սիմոնյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Տեր Թոդիկը և երկնային լույսի սյուները»

3. Կարեն Հովհաննիսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
«Վանա Թուխ Մանուկ»

4. Աշխունջ Պողոսյան, ՀՀ մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Վասպուրականի հայոց գորգագործական մշակույթի ուսումնասիրման հիմնախնդիրները»

5. Լիլիա Ավանեսյան, Հայաստանի պատմության թանգարան, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Հայաստանի պատմության թանգարանի Վան-Վասպուրականի 17-18-րդ դարերի գորգերը»

6. Սվետլանա Պողոսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Ներէթնիկ ինքնության դրսևորումներ Վանի ուտեստի համակարգում»

7. Սոֆյա Գալֆայան, «Շեն» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու
«Գալ տարի Վան մեր խոհանոցով»

8. Աստղիկ Իսրայելյան, Հայաստանի պատմության թանգարան, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Հայելին և սանրը զարդերում ու հմայությունում»

Հարցեր և քննարկում

Ընդմիջում՝ 13.00 – 14.00

2-րդ նիստ (ժամը 14.00 – 17.00)
Նիստավար՝ Թամար Հայրապետյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)

1. Արմենակ Խաչատրյան, ՀՀ մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների պահպանության գործակալություն, պատմ. գիտ. թեկնածու
«Վանի բոշաները»

2. Էմմա Պետրոսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր
«Фольклорное наследие Васпуракана»

3. Նարինե Շամամյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
«Վանի ռազմապարերը»

4. Հայկանուշ Մեսրոպյան, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
«Վանի բարբառի կրոնաեկեղեցական բառապաշարի մասին»

5. Թամար Հայրապետյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր
«Ս. Գրիգոր Նարեկացու վարքապատումի և «Սասնա Ծռերի» վիպապատմական աղերսների շուրջ»

6. Էսթեր Խեմչյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
«Վանի բանահյուսական նյութերի տեղայնացումը Տավուշում»

7. Մարինե Խեմչյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
«Ծերունու գործառույթները Վան-Վասպուրականի հեքիաթներում»

8. Արմեն Սարգսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
«Վասպուրականյան երգիծապատում-զվարճախոսությունները»

Հարցեր և քննարկում

Գիտաժողովի արդյունքների ամփոփում

Similar Opportunities


Eligible Countries

International

Host Countries

Armenia

Conference Types

Conference Programs