«ՄԻԱՍԻՆ» Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպության մամուլի հաղորդագրություն

Publish Date: Dec 05, 2015

«ՄԻԱՍԻՆ» Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունը`հանդիսանալով Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող Հասարակական կազմակերպությունների ցանցի (ՀԿՑ) անդամ, միացել է սույն թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին հայտարարված հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքի և զբաղվածության մոդելի վերաբերյալ շահերի պաշտպանության և իրազեկության բարձրացմանն ուղղված համապետական քարոզարշավին, որի շրջանակում իրականացնում է «10 հարց» ծրագիրը`Արարատի մարզում:

Similar Opportunities