Join ARMACAD today

Join over 80,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Կամավորների հայտագրում - «Երկուսով աշխատանքի համար» ծրագիր, «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ

KASA Swiss Humanitarian Foundation Armenia


Deadline:

October 15, 2018

  Save in my favorites

«Երկուսով աշխատանքի համար» ծրագիր

«ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամը «Երկուսով աշխատանքի համար» ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է կամավորների հայտագրում:   

Ծրագրի նպատակն է կամավորների միջոցով աջակցել աշխատանք փնտրող մասնակիցներին աշխատաշուկա մուտք գործելու և աշխատանքային հմտությունների զարգացման հարցերում:

Ծրագրի շրջանակներում կամավորներն աշխատում են երիտասարդների հետ՝ աջակցելով նրանց աշխատանք որոնելու և գտնելու հարցում:

Այդ նպատակին հասնելու համար կամավորները մասնակցում են «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող զբաղվածության ոլորտի վերաբերյալ վերապատրաստումներին եւ իրականացնում են հետեւյալ քայլերը՝

  • Աշխատանք գտնելու համար անհրաժեշտ գործողությունների պլանի մշակում մասնակցի հետ համատեղ,
  • Աջակցություն մասնակցին պլանավորված գործողությունների իրականացման հարցում (օրինակ՝աջակցություն ինքնակենսագրականը պատրաստելու, համապատասխան կայքերում թափուր հաստիքներ որոնելու, թափուր հաստիքներին դիմելու եւ այլ հարցերում),
  • Իրականացված աշխատանքի արդյունքների գնահատում, անհրաժեշտ տեղեկությունների եւ հաշվետվությունների ներկայացում ծրագրի թիմին:

Ծրագրի կամավորներ կարող են դառնալ բոլոր այն անձիք, ովքեր՝

  • ունեն այլ մարդկանց օգնելու մեծ ցանկություն,
  • ունեն աշխատանքային փորձ առնվազն 1 աշխատավայրում,
  • տիրապետում են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների,
  • տիրապետում են համակարգչային բազային հմտությունների (MS office, Internet, E-mail),
  • ունեն տվյալ աշխատանքին շաբաթական առնվազն 4 ժամ տրամադրելու հնարավորություն և ցանկություն (2018թ.-ի նոյեմբեր 1-ից մինչև 2019թ.-ի հունիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում),
  • կարող են մասնակցել ծրագրի կամավորների համար նախատեսված դասընթացին 2018թ.-ի նոյեմբերի 2, 3, 4-ին Գյումրի քաղաքում:
  • պատասխանատու են, հաղորդակցվող, ճկուն, արագ կողմնորշվող և նախաձեռնող:

Ծրագրի տեւողությունը 8 ամիս է:

Դիմելու համար սեղմեք այստեղ: Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ հոկտեմբեր 15:

Կամավորների ընտրությունը կատարվում է  մրցութային հիմքով, երկրորդ փուլ անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:Eligible Countries
Job Type
Publish Date
September 27, 2018


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Change Preferences